Een advocaat, 
beter vroeg dan laat

Nieuws

Dossier Servisch gezin: Politici moeten zich niet moeien met wat rechters beslissen

De Orde van Vlaamse Balies is bijzonder misnoegd over de toon en de uitlatingen van staatssecretaris Theo Francken op Twitter nadat het illegale Servische gezin dat was ondergedoken opnieuw is opgepakt. Rechters eens te meer afschilderen als “wereldvreemd” is ongehoord. De Orde van Vlaamse Balies roept op tot ernst en respect van de regels van de rechtsstaat. Door dergelijke gratuite verklaringen wordt het geloof in justitie ondermijnd, zeker nu rechters zelf niet kunnen reageren omdat nu eenmaal zo hoort in de rechtsstaat. De advocatuur kan dan ook niet anders dan aan de alarmbel trekken.

Digitalisering van justitie: Modernisering is niet eenvoudig, maar de advocatuur blijft meewerken

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft aan de minister van Justitie Koen Geens een kritisch advies bezorgd over het plan om advocaten te verplichten om bij elektronische communicatie met de rechtbanken en hoven een specifiek platform (DPA) te gebruiken.
 
Het advies kwam er op verzoek van de minister van Justitie en de Orde van Vlaamse Balies is er dan ook niet de bestemmeling van. De Orde van Vlaamse Balies heeft er via diverse kanalen wel kennis van kunnen nemen.  Hugo Lamon, woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies, wijst er op dat de aanbevelingen ernstig worden genomen: “Er zijn inderdaad een aantal opmerkingen. Wij nemen die zeer ernstig en zullen met de grootste zorg die opmerkingen bestuderen. Privacy is voor de advocatuur heilig, dus er mag niet de minste twijfel bestaan over de conformiteit met alle internationale, Europese en Belgische wetten”.
 

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's