Een advocaat, 
beter vroeg dan laat

Nieuws

Verkiezingen: “Efficiënte justitie is een fundamenteel recht van elke burger"

De Orde van Vlaamse Balies stelt aan de politieke wereld haar memorandum voor met 10 agendapunten. Het recht van elke burger op een efficiënte justitie is voor de OVB fundamenteel. Rode draad doorheen het eisenpakket is het respect voor de rechtsstaat. “Daaruit vloeit meteen onze eis voor een correct functionerende justitie, waarbij de rechtzoekende kan genieten van een goede dienstverlening”, zegt woordvoerder Hugo Lamon. “Dat betekent dat er genoeg financiële middelen gaan naar justitie zodat er genoeg rechters aan de slag zijn, in gebouwen met hedendaagse infrastructuur en IT-uitrusting en er geen lange wachttijden zijn om een proces op te starten. Alle partijen kunnen via moderne platformen in alle rechtbanken met elkaar communiceren en dossiers uitwisselen. In die ideale wereld kan elke inwoner van dit land naar de rechtbank stappen, zonder zich financieel geremd te voelen om een advocaat te raadplegen.”
Tot slot benadrukt de OVB dat de onafhankelijkheid van de advocaat met respect voor zijn beroepsgeheim in de Grondwet zou moeten worden opgenomen. Dat is voor de OVB een essentieel onderdeel van een goedwerkende rechtsstaat.
 

Bijstand van een advocaat is te belangrijk voor politieke spelletjes of trofeeënwetgeving

Deze week behandelt het parlement het wetsvoorstel waardoor de rechtsbijstandsverzekering fiscaal wordt aangemoedigd en meer burgers gemakkelijker kunnen opkomen voor hun rechten. Binnen de Zweedse coalitie was overeenstemming bereikt over een ontwerp van wet, maar de N-VA heeft nu via een persbericht gemeld dat “de rechtsbijstandsverzekering uit koker van minister Geens, haar doel voorbijschiet” en dat ze het wetsvoorstel dat ze destijds mee steunde niet zal goedkeuren.
 
De Orde van Vlaamse Balies doet een oproep aan de politici om de politieke spelletjes rond die wet te stoppen en de persoonlijke vetes te overstijgen. Het wetsvoorstel is niet zomaar “uit de koker” van de minister gekomen, maar is het resultaat van lange gesprekken met onder meer de advocatuur.

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's