Een advocaat, 
beter vroeg dan laat

Nieuws

Nieuwe website voor 'Advocaat in de school'

De Orde van Vlaamse Balies lanceert een vernieuwde versie van www.advocaatindeschool.be in het kader van de actie “advocaat in de school”. Dat is een actie waarbij advocaten in de klas uitleg geven over hun beroep en over justitie. Een vernieuwde website moet ervoor zorgen dat leerlingen op een moderne manier met justitie en met het initiatief in contact komen.

OVB betreurt miscommunicatie ivm brief minister De Block

De Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone heeft een brief gestuurd naar minister Maggie De Block (bevoegd voor vreemdelingenzaken). Daarin wordt gewezen op het probleem dat de Dienst Vreemdelingenzaken telefonisch niet bereikbaar is. Die dienst ontvangt geen bezoekers, zodat de telefonische communicatie zeer belangrijk is en daarom werd gevraagd om daar dringend iets aan te doen. Die oproep werd door de Orde van Vlaamse Balies ondersteund en daarom heeft ook de voorzitter van de OVB de brief mee ondertekend.
De Ordre des Barreaux Francophones et Gerrmanophone heeft daarna eenzijdig beslist die brief ook te verspreiden onder parlementsleden, zonder dat de Orde van Vlaamse Balies hiervan vooraf werd geïnformeerd. De brief was bestemd voor de minister. De OVB betreurt dan ook dat die verder werd verspreid, nog voor de minister in de mogelijkheid was zelf te reageren. Intussen kreeg die ook aandacht op de sociale media, wat niet het initieel doel was van de brief.
De brief werd door de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone ook vertaald naar het Nederlands. Die vertaling is ondermaats en grotendeels onverstaanbaar. De OVB betreurt die flagrante miskenning van het Nederlands, maar is hiervoor niet verantwoordelijk.
 

Work 1 Hour for Life brengt 21 785 euro op!

Maar liefst 403 advocaten werkten vandaag “1 Hour for Life” ten voordele van het Simbahuis van SOS Kinderdorpen.
De OVB dankt alle advocatenkantoren die meewerkten aan deze actie!
 

Een advocaat raadplegen

Een advocaat raadplegen, doet u beter vroeg dan laat. Door tijdig en juist advies in te winnen, vermijdt u problemen in de toekomst. 

Thema's