Coronavirus

Op deze pagina vindt u een overzicht van de dienstverlening van justitie in Vlaanderen tijdens de bijzondere maatregelen voor het Coronavirus.

We updaten de informatie op deze pagina continu. Blijf zo steeds op de hoogte.

Maatregelen justitie in Vlaanderen

Het dragen van een mondmasker (of alternatief) is vanaf 6 jaar verplicht bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van het gerechtsgebouw. Dat is ook het geval bij verplaatsingen in de zittingszaal en in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.

De Justitiehuizen blijven open met een minimale dienstverlening. Elk justitiehuis is van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 telefonisch bereikbaar. De justitiehuizen zijn beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op gerichte afspraak. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon, per mail of een vorm van beeldbellen. Lees de bijkomende richtlijnen.

Ten gevolge van de coronacrisis kan in bepaalde gevallen het gebruik van videoconferentie alsook de schriftelijke behandeling van de zaak worden overwogen.

Wil u meer weten over de werking van de rechtbank die uw zaak behandelt? Neem dan contact op met uw advocaat of bezoek de website van het College van Hoven en Rechtbanken. U kan ook contact opnemen het meldpunt via cct-chr.corona@just.fgov.be.

Wat moet u doen als uw advocaat ziek is?

Uw advocaat zal u normaal doorverwijzen naar een kantoorgenoot of een andere advocaat van zijn balie.

Als u niet wordt doorverwezen, kunt u zelf een advocaat zoeken via de zoekmodule hiernaast.

Regels gevangenissen

De gevangenissen hebben ook maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bezoek van gevangenen is onderheving aan volgende voorwaarden:

 • Het bezoek moet vooraf gereserveerd zijn;
 • Het dragen van een mondmasker (vanaf 6 jaar) is verplicht wanneer de bezoeker zich verplaatst en in de individuele spreeklokalen. Opgelet: in de gevangenis van Brussel geldt een strenger beleid. Daar moet altijd een mondmasker gedragen worden, behalve aan de bezoektafel en in de ruimte voor bezoek zonder toezicht. Zij moeten ook onnodige verplaatsingen in de bezoekzaal mijden en er mag zich per keer maar één bezoeker verplaatsen;
 • Bezoekers verklaren op erewoord dat zij:
  • De voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest;
  • De testing- en quarantaineregels hebben nageleefd als zij wonen in een buitenlandse rode zone of de voorbije 14 dagen zijn teruggekeerd uit een buitenlandse rode zone
  • De voorbije 14 dagen geen hoog-risicocontact hebben gehad
  • De gevangenis informeren als zij ziek worden binnen de 2 dagen na het bezoek

Om het contact tussen gedetineerden en hun familie/vrienden te ondersteunen, bieden de gevangenissen videogesprekken aan als een extra contactmoment. De gedetineerden nemen het initiatief om een videogesprek aan te vragen met hun naaste(n).

Gratis Advocaten Advies

De gratis juridische eerstelijnsbijstand (het Gratis Advocaten Advies) wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk.

Het coronavirus heeft ook de eerstelijnsbijstand in haar greep gehouden. Op heel wat plaatsen zijn de fysieke zitdagen inmiddels opnieuw opgestart, zij het soms met wijzigingen in het dienstverleningsaanbod. Vind de regeling voor uw regio >>

Opgelet! Voor de CJB’s Kortrijk, Ieper en Veurne vindt de eerstelijnsbijstand voorlopig nog enkel telefonisch en via chat plaats. Lees daarover meer >>

Gratis Advocaten Advies

Lees meer informatie over het Gratis Advocaten Advies en over de telefonische permanentie.

Lees meer

Richtlijnen pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. Via de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB's) kan u een pro-Deoadvocaat aanvragen. Door de coronamaatregelen hebben die bureaus aangepaste richtlijnen en openingstijden.

Brussel

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Brussel >>

Leuven

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Leuven >>

Provincie Antwerpen

 • U kan opnieuw een afspraak maken in de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Turnhout en Mechelen om een aanstelling van een advocaat te vragen.
 • U kan wel per e-mail (bjb@balieprovincieantwerpen.be) of telefonisch (op 03 260 72 80 - tussen 9u en 12u) om de aanstelling van een advocaat verzoeken, ook voor dringende bijstand.
 • Als u een advocaat wil spreken voor een kort advies kan u tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16 naar de advieslijn bellen op 03 260 72 60.

Gent

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Gent >>

Dendermonde

Oudenaarde
 • De spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.

West-Vlaanderen

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie West-Vlaanderen >>

Limburg

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Limburg >>

Pro Deo

Bekijk de contactgegevens van alle BJB's en lees meer over pro Deo.

Lees meer

Op zoek naar specifieke info?