Salduz

Iemand die door de politie of bij de onderzoeksrechter verhoord wordt, heeft recht op bijstand van een advocaat. Een permanentiedienst zorgt ervoor dat verdachten binnen de 2 uur een advocaat kunnen raadplegen.

Voor wie?

Wanneer u door de politie wordt uitgenodigd voor verhoor en u wordt niet gearresteerd, kan u vóór het verhoor overleggen met een advocaat. De advocaat kan u ook tijdens het verhoor bijstaan. Momenteel geldt dat voor verdachten van feiten die bestraft kunnen worden met een vrijheidsstraf (gevangenisstraf of opsluiting). Wanneer u minderjarig bent en geen advocaat heeft, zal de politie voor u een advocaat zoeken via de Salduzwebapplicatie.
 
Wanneer de politie u wel arresteert, kan u vóór het eerste verhoor een half uur overleggen met een advocaat. Ook hier kan de advocaat u tijdens het verhoor bijstaan. Als u zelf nog geen advocaat hebt, kan de politie voor u een advocaat zoeken via de Salduzwebapplicatie, ook wanneer u meerderjarig bent.

Waarom?

Een advocaat kan u helpen uw rechten tijdens het verhoor optimaal te garanderen. Denk niet dat u geen advocaat nodig heeft omdat u onschuldig bent. Onder druk zegt men al snel ongestructureerde of onware dingen. Een advocaat helpt u een gestructureerde verklaring af te leggen en beschermt u tegen eventuele druk of zelfs geweld van de politie. 

Achtergrondinfo: wat is Salduz?

Op 1 januari 2012 trad de wet van 13 augustus 2011 (BS 5 september 2011) “Salduz” in werking. Dat is de implementatie van de Europese regels over bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor in Belgisch recht. Dat geldt niet alleen bij de onderzoeksrechter maar ook bij politieverhoren. Een permanentiedienst zorgt ervoor dat verdachten binnen de 2 uur een advocaat kunnen raadplegen.
 
De Orde van Vlaamse Balies vond de wettelijke regeling echter nog altijd onvolmaakt en stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Op 14 februari 2013 volgde het Hof de argumentatie van de OVB op belangrijke punten.
 
Ondertussen heeft de Europese Unie zelf ook een richtlijn aangenomen met regels die meer bescherming moeten bieden aan personen die verhoord worden. Die richtlijn is naar Belgisch recht omgezet door een wet van 21 november 2016 (BS 24 november 2016) “Salduz bis”.