Online contracten

Mensen kopen steeds vaker goederen of diensten via het internet. Op zich geen probleem, maar voorwaarden en bepalingen van webwinkels zijn vaak onbegrijpelijk, soms zelfs onwettig. Overweegt u grote of belangrijke aankopen, dan kan een advocaat u wegwijs maken in de vele regeltjes en u praktisch bruikbaar advies meegeven.

Rechten laten gelden

Als online consument geniet u in de Europese Unie van uitgebreide rechten, die geharmoniseerd zijn in de lidstaten van de EU. U hebt bijvoorbeeld een minimale bedenktermijn waarin u kunt verzaken aan de bestelde koop. Als die bedenktermijn niet voldoet aan de wettelijke vereisten, beschikt u zelfs over nog uitgebreidere rechten.

Als de website en contractvoorwaarden niet beantwoorden aan de wettelijke voorschriften, kunt u een klacht (laten) indienen bij de economische inspectie of, indien toepasselijk, bij een ombudsdienst.

U kan ook altijd gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting in e-commerce. Dat werd opgezet door de Europese Commissie en streeft geschillenbeslechting na buiten de rechtbank. Online handelaars zijn verplicht een link naar dat online platform op te nemen, maar zijn niet verplicht om zich daaraan te onderwerpen. Bemiddeling gebeurt in alle gevallen op vrijwillige basis.

Er zijn uiteraard ook de klassieke manieren van geschillenbeslechting, voor de rechtbank. Zeker in een internationale e-commerce context is de raad van een advocaat dan aangewezen.

Collectief herstel

Sinds september 2014 kan in bepaalde gevallen een groep consumenten een vordering tot collectief herstel instellen tegen een onderneming die aan consumenten schade veroorzaakt door contractuele verplichtingen niet na te komen of door de consumentenrechten te miskennen. Die nieuwe procedure komt tegemoet aan de vrees van de consument dat de drempel te hoog is om zelf, individueel, een procedure voor de rechtbank op te starten.

Een paar tips

 1. Handel niet overhaast. De algemene voorwaarden doorworstelen, is misschien niet de meest aangename bezigheid, maar het is wel belangrijk dat u ze duidelijk vindt en snapt vooraleer u een contract aangaat.
 2. Vindt u de informatie niet volledig duidelijk, vraag dan eerst om verduidelijking en informeer u. Vergelijk ook de sites en voorwaarden van concurrerende aanbieders.
 3. Wees voorzichtig met websites van verkopers en aanbieders buiten de EU. Als het tot een geschil zou komen, is het moeilijker om uw rechten te doen gelden.
 4. Bij een ‘koop op afstand’ geniet u bijzondere bescherming. Zorg dat u die regels kent en reageer als die bescherming niet gewaarborgd wordt door de verkoper. Win eerst advies in, zeker bij belangrijke aankopen.
 5. Bent u niet tevreden of is iets niet duidelijk, laat het dan onmiddellijk weten aan de onderneming via de klachtenprocedure. Een online handelaar hecht veel belang aan klanttevredenheid. Hij zal slechte online publiciteit door ontevreden consumenten proberen te vermijden.

Veelgestelde vragen

 • Tenzij voor enkele uitzonderingen (wettelijk vastgelegd) kan u altijd afzien van uw aankoop. Als er geen herroepings- of verzakingsrecht is, of het voldoet niet aan de wettelijke vormvoorschriften, dan hebt u het recht om binnen de 12 maanden de overeenkomst te herroepen. Opgelet: u hebt wel de bewijslast van de herroeping. Dat betekent dat u het best het bewijs bijhoudt van het feit dat u effectief binnen de wettelijke termijn de koop niet laat doorgaan (minstens bewijs van verzending per e-mail of beter nog van aangetekend schrijven).
 • Ja, maar enkel deze kosten:
  • Kosten voor het terugzenden van de goederen
  • Kosten die u betaalde omdat u uitdrukkelijk koos voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering
  • Kosten verschuldigd voor een geleverde dienst tot op het tijdsstip van herroepen (indien u  uitdrukkelijk vroeg dat er al diensten geleverd werden voor het verstrijken van de bedenkperiode)
  Let op: u kan in bepaalde gevallen wel aansprakelijk gesteld worden voor een waardevermindering van goederen die u terugstuurt.