Probleemjongeren

Wie problemen heeft met zoon of dochter, kan via vrijwillige jeugdhulpverlening een oplossing zoeken. Een advocaat kan u daarin begeleiden. U kan niet zomaar een procedure voor de jeugdrechtbank starten, maar als de situatie te ernstig wordt, kan een gerechtelijke oplossing gezocht worden.

Vrijwillige jeugdhulp

Als uw zoon of dochter in een verontrustende opvoedingssituatie (VOS) verkeert, dan moet u altijd eerst via vrijwillige jeugdhulpverlening een oplossing proberen te vinden. Naargelang de leeftijd van uw kind neemt u contact op met Kind & Gezin, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of het Jongeren Adviescentrum (JAC). Die diensten kunnen een beroep doen op een brede waaier jeugdhulpverlening.

Een hulpverlener of therapeut gaat met uw zoon of dochter in gesprek. Is meer ingrijpende hulp noodzakelijk, dan trekt de hulpverlener van Kind & Gezin, het CLB of het JAC naar de intersectorale toegangspoort om meer gespecialiseerde hulp te regelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een korte intensieve contextbegeleiding in de thuissituatie of om een plaatsing in een pleeggezin.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Het is niet altijd gemakkelijk om binnen de jeugdhulpverlening de juiste weg te vinden. Als u een advocaat raadpleegt om u bij te staan, kies dan voor een opgeleide jeugdadvocaat. De Orde van Vlaamse Balies organiseert regelmatig een bijzondere opleiding jeugdrecht voor advocaten. Wie die opleiding doorloopt, krijgt een certificaat en wordt opgenomen op een speciale lijst van jeugdadvocaten. Zo bent u zeker dat uw advocaat u werkelijk kan helpen.

Jeugdadvocaten

De procedure

  1. Evolueert het probleem naar een verontrustende situatie (VOS) Info dan kan de hulpverlener of u contact opnemen met het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK).
  2. Het OCJ of het VK onderzoeken of het nodig is om door te sturen naar gerechtelijke jeugdhulpverlening als er geen vrijwillige jeugdhulpverlening mogelijk is.
  3. Het dossier komt terecht bij het Openbaar Ministerie dat met jeugdzaken belast is. Dat onderzoekt verder of een gedwongen maatregel nodig is.
  4. De jeugdrechter kan gerechtelijke maatregelen opleggen, zoals een verplichte contextbegeleiding of een uithuisplaatsing.

Een paar tips

  1. Op wvg.vlaanderen.be/jongerenwelzijn/ vinden zowel ouders als jongeren concrete informatie en brochures over jeugdhulp.
  2. Door de nieuwe wet op de familierechtbanken moeten minderjarigen altijd worden gehoord.
  3. Wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven feit pleegt (MOF), kan het Openbaar Ministerie hem voor de jeugdrechter brengen. De jeugdrechter legt geen straffen op, maar maatregelen (al kan dat even goed een plaatsing in een gesloten inrichtingen betekenen). Een advocaat wordt dan ambtshalve aangesteld. 
  4. Wanneer een minderjarige als verdachte van een MOF wordt verhoord, heeft hij net als alle verdachten recht op bijstand van een advocaat. Onthoud dat minderjarigen nooit afstand kunnen doen van dat recht op bijstand en dus steeds met een advocaat kunnen overleggen voor het verhoor en wanneer ze van hun vrijheid zijn beroofd, zich ook tijdens het verhoor kunnen laten bijstaan.