Een zaak starten

Als u een eigen zaak start, is de eerste stap het kiezen van een juridische structuur. Die keuze hangt af van veel factoren: welke activiteit wilt u uitoefenen, wat is uw kapitaal, hebt u zakenpartners? Een advocaat helpt u de juiste keuze te maken. Hij kent als geen ander de gevolgen van een foute keuze.

Een eenmanszaak starten

Een eenmanszaak opstarten, kan eenvoudig en snel. U schrijft zich in bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en vraagt een btw-nummer aan. Een minimumkapitaal is niet nodig en u moet geen statuten opstellen. In de meeste gevallen volstaat een vereenvoudigde boekhouding. Als ondernemer neemt u zelf uw beslissingen en de opbrengsten uit uw zaak worden belast in uw personenbelasting.

Een vennootschap oprichten

Nv, bvba, vof, cvba … Het zijn allemaal vennootschappen met eigen kenmerken. Welke u best kiest, hangt af van wat u precies wilt doen. Laat u daarom adviseren door iemand met kennis van zaken, zoals een advocaat.
 
Wilt u een vennootschap oprichten, dan is een notaris, en soms een bedrijfsrevisor, nodig. U moet een financieel plan en statuten opstellen en een minimumkapitaal storten. Daarna schrijft u zich in bij de Kruispuntbank voor ondernemingen en vraagt u een btw-nummer aan.
 
Een vennootschap werkt met een raad van bestuur en een algemene vergadering. Zij nemen de beslissingen. Een vennootschap heeft meer administratieve en juridische verplichtingen dan een eenmanszaak. Zo is er een uitgebreide boekhouding nodig en moet u een jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank. De opbrengsten worden belast in de vennootschapsbelasting.
 
Een aandeelhouder is iemand met een of meerdere aandelen in de vennootschap. Elke vennoot is sowieso aandeelhouder, maar het is belangrijk na te denken over de verdeling. Het aantal aandelen en soort aandelen kan verschillen van vennoot tot vennoot. Ook over de stemrechten moet u nadenken, want stemrecht betekent beslissingsrecht. Niet elke aandeelhouder heeft per se stemrecht. Een advocaat schrijft dit allemaal op uw maat uit in de oprichtingsakte en statuten van de vennootschap.
 
Meer informatie over waar u allemaal rekening mee moet houden bij de oprichting van een vennootschap vindt u hier.

Een advocaat kan u helpen bij elk aspect. Aarzel niet om advies in te winnen. Gebruik de zoekmodule om een advocaat in uw buurt te vinden.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat analyseert eerst uw concrete situatie. Hij begeleidt u bij de eerste keuze: start u een eenmanszaak of welke vennootschapsvorm past het best bij u? Vervolgens helpt hij bij de oprichting van uw zaak of vennootschap. Hij bezit ook de nodige expertise voor de opvolging op vennootschapsrechtelijk, fiscaal en sociaal vlak. Zo kunt u zich concentreren op uw kernactiviteit.
 
Een advocaat zorgt ook voor aangepaste statuten voor uw vennootschap en kan zo veel problemen voorkomen. Denk aan bijzondere meerderheden voor belangrijke beslissingen, afspraken bij verkoop van aandelen, berekeningswijze van de waarde van de aandelen, conflictenregeling. Ook bij een reorganisatie, overdracht op stopzetting helpt een advocaat u verder.

Een paar tips

  1. Bij een eenmanszaak is er geen scheiding tussen uw privé- en beroepsvermogen. Als uw zaak failliet gaat, zijn ook uw privébezittingen in gevaar. Houd daar rekening mee als u een samenlevings- of huwelijkscontract opstelt met uw partner.
  2. In een vennootschap worden privé- en beroepsvermogen strikt gescheiden. Enkel als u zich persoonlijk borg heeft gesteld voor de vennootschap kan een schuldeiser uw privévermogen aanspreken.
  3. De inkomsten van een vrije beroeper in een eenmanszaak worden belast op kasbasis, m.a.w. als ze ontvangen worden.
  4. Bij andere ondernemers worden de inkomsten belast op vorderingsbasis. Dus als een vordering (factuur) ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt. Ook de vennootschap is steeds belastbaar op vorderingsbasis en dus als een vordering of factuur ontstaat, ongeacht wanneer de klant betaalt.

Veelgestelde vragen

  • Als u meer kapitaal nodig hebt, kunt u een kapitaalverhoging regelen met tussenkomst van een notaris. U kunt zelf nieuw kapitaal inbrengen of dat gebeurt door een derde. Aangezien die derde dan eveneens aandeelhouder wordt, staat een advocaat u bij om de statuten, na te kijken en aan te passen rekening houdend met uw belangen.
     
  • In een vennootschap worden privé- en beroepsvermogen strikt gescheiden. Als u problemen hebt, kan uw persoonlijk vermogen niet aangesproken worden, maar enkel wat in de vennootschap/rechtspersoon zit en de gegeven garanties (borgstelling, hypotheek ...). Bent u handelaar-privépersoon dan kan uw persoonlijk vermogen wel aangesproken worden.
  • De statuten van een vennootschap kunnen een welbepaalde termijn vastleggen, maar meestal wordt een vennootschap opgericht voor onbepaalde duur. Wanneer de aandeelhouders willen stoppen, kunnen zij ofwel hun aandelen verkopen, ofwel de vennootschap vereffenen. Ook hier kan een advocaat u in al die gevallen bijstaan.