Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen in bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil Info . Met een rechtsbijstandsverzekering kan u zonder angst voor hoge kosten voor uw rechten opkomen.

Aanvullende of alleenstaande verzekering

Vaak kan u een aanvullende rechtsbijstandsverzekering afsluiten bij een autoverzekering, brandverzekering, of familiale verzekering. Dan kan u die rechtsbijstandsverzekering enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. U kan dan bijvoorbeeld de rechtsbijstand bij uw autoverzekering aanspreken indien u een snelheidsovertreding beging.

Daarnaast kan u ook een afzonderlijke of alleenstaande rechtsbijstandsverzekering afsluiten. Het toepassingsgebied van de verzekering is dan ruimer dan enkel dat van de ‘hoofdverzekering’. Maar let op: de afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering kan dan wel in meer gevallen tussenkomen, de dekking (kosten) ervan is vaak niet ruimer dan die van een aanvullende.

Een paar tips

 1. Bent u betrokken bij een geschil? Kijk dan, vooraleer u een advocaat raadpleegt, na of u een rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten (ook de advocatenkosten) kan dekken.
 2. Controleer op voorhand of uw verzekering de gerechtskosten en advocatenkosten integraal op zich neemt, of dat ze slechts een deel betaalt.
 3. Indien u de zaak verliest, zal de rechtsbijstandsverzekering meestal ook de kosten van de rechtspleging Info van de tegenpartij vergoeden. Vraag dat op voorhand na.

De procedure

U kan uw rechtsbijstandsverzekeraar altijd contacteren om vrijblijvende informatie te vragen.

 1. Bent u betrokken bij een geschil, dan neemt u zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar. Of u schade hebt geleden, of u zelf de veroorzakende partij bent, uw verzekeraar zal altijd eerst proberen de zaak via een minnelijke schikking op te lossen.
 2. Bezorg uw verzekeraar daarom zoveel mogelijk bewijzen. Hij zal het dossier onderzoeken en zal onderhandelen om zo een gerechtelijke of administratieve procedure proberen te vermijden.
 3. Indien een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, dan kiest u vrij een advocaat.
  • Ofwel stapt u zelf naar een advocaat en bezorgt u hem de gegevens van uw rechtsbijstandsverzekering. Uw advocaat zal dan contact opnemen met de rechtsbijstandsverzekering.
  • Ofwel neemt u contact op met uw rechtsbijstandsverzekering en vraagt u hen om de gegevens van uw dossier door te sturen naar de advocaat van uw keuze.
 4. De rechtsbijstand zal de kosten (vb. aangetekende brieven, erelonen van advocaten en experten) vergoeden.

De beperkingen van een rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt u niet voor de schade die u hebt geleden. Autoreparaties na een ongeval, herstellingen aan het dak na een brand, … zulke zaken worden vergoed door uw andere aansprakelijkheidsverzekeringen (autoverzekering, brandverzekering, …). De rechtsbijstandsverzekering staat dus enkel in voor kosten die te maken hebben met het geschil, het bepalen van de aansprakelijkheid, etc.

Als u zelf aansprakelijk wordt gesteld, zal uw rechtsbijstandsverzekering de schade aan de tegenpartij niet vergoeden. Ook indien u veroordeeld wordt voor een verkeersovertreding komt de verzekering niet tussen.

Doorgaans is er geen franchise, maar vaak stelt men een minimumbedrag voorop om te voorkomen dat er om de haverklap aanspraak gemaakt wordt op de rechtsbijstandsverzekering.

Veelgestelde vragen

 • Neen. Een rechtsbijstandsverzekering is in België niet verplicht, maar ze kan uiteraard erg nuttig zijn in veel gevallen, zodat u niet zelf voor gerechtskosten (ook advocatenkosten) moet opdraaien.
 • Ja. De rechtsbijstandsverzekering legt de nadruk op de vrije keuze van advocaat. U kan dus aan uw verzekeraar laten weten welke advocaat u kiest om u te verdedigen. Indien u zelf geen advocaat aanduidt, kan de rechtsbijstandsverzekeraar u voorstellen een van de gebruikelijke advocaten te nemen.
 • Kijk na of u een rechtsbijstandsverzekering hebt die in dit geval kan tussenkomen. Bij een aanvullende rechtsbijstandsverzekering: heeft de dagvaarding te maken met de hoofdverzekering? Bij een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering: valt de dagvaarding onder het toepassingsgebied? Bezorg alle nuttige informatie (o.a. een kopie van de dagvaarding) aan uw rechtsbijstandsverzekeraar (dat kan eventueel via uw verzekeringsmakelaar). Vermeld daarbij meteen de naam van de advocaat die u onder de arm wil nemen.  
 • U kan er uiteraard zelf uw verzekeringspolis op nalezen, maar vaak is die erg ingewikkeld. De eenvoudigste weg is dan om contact op te nemen met uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar en het probleem uit te leggen. Hij zal u verder kunnen helpen. U kan ook altijd langsgaan bij een advocaat met uw polis. Die zal dan de nodige contacten leggen met de verzekeraar en u op de hoogte houden.