Echtscheiding

Een echtscheiding kan zowel met onderlinge toestemming (EOT) als op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO). Een advocaat kan u begeleiden in deze keuze, helpt u en uw partner duidelijke afspraken te maken, of uw zaak te verdedigen voor de rechtbank.

Echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Als u en uw partner nog overeenkomen, kunt u met onderlinge toestemming uit elkaar gaan. Dat houdt in dat u en uw partner volledig akkoord gaan over alle gevolgen van de scheiding. U moet verplicht 2 overeenkomsten opstellen om bepaalde afspraken vast te leggen.

De familierechtelijke overeenkomst regelt:

 • de verblijfplaats van de partners tijdens de procedure
 • het ouderlijk gezag en verblijf van de kinderen
 • kinder- en partneralimentatie, …
De vermogensrechtelijke overeenkomst regelt:
 • de verdeling van de inboedel, de auto, de woning, de rekeningen, schulden, …
 • of de echtgenoten nog van elkaar erven, als één van hen tijdens de procedure overlijdt

De procedure bij EOT

 1. Een EOT moet u altijd samen starten.
 2. Stel samen een familierechtelijke en vermogensrechtelijke overeenkomst op en onderteken die allebei. Een advocaat kan u helpen zodat u niets vergeet te regelen.
 3. U kunt een boedelbeschrijving opstellen. Dat is niet verplicht.
 4. Leg een verzoekschrift, met uw overeenkomst, neer bij een rechtbank van eerste aanleg van eigen keuze.
 5. Zowel u als uw partner moet persoonlijk voor de rechter verschijnen. U kunt zich laten vertegenwoordigen door een advocaat zodat u zelf niet naar de rechtbank moet.  
 6. De rechter doet uitspraak over de echtscheiding.

Echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting (EOO)

Als u en uw partner er samen niet uitraken en geen afspraken kunnen maken over de echtscheiding, dan kunt u een echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting aanvragen. Ook bij huiselijk geweld, bedrog of lange tijd apart wonen, is er meestal sprake van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk. Een EOO kunt u ofwel zelf, ofwel samen aanvragen

De procedure bij EOO

De procedure bij een eenzijdige aanvraag EOO

 1. U dient een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg van uw woonplaats.
 2. Of uw partner ontvangt via gerechtsdeurwaarder een dagvaarding en wordt daarmee uitgenodigd om voor de rechtbank te verschijnen.
 3. De rechter oordeelt over uw aanvraag. Als u en uw partner meer dan 1 jaar feitelijk gescheiden Info  van elkaar leven, dan wordt het huwelijk als onherstelbaar ontwricht beschouwd. Ook e-mails, foto’s of getuigenverklaringen kunnen dienen als bewijs dat uw huwelijk ontwricht is.
 4. De rechter spreekt de scheiding uit.
 5. Als u of uw partner niet akkoord gaat, kan men binnen de maand in beroep gaan.

De procedure bij een gezamenlijke aanvraag EOO

 1. U dient samen een verzoekschrift in bij de rechtbank van eerste aanleg van de laatste echtelijke verblijfplaats.
 2. Dat verzoekschrift moet door u beiden, of ten minsten door 1 advocaat of 1 notaris ondertekend worden.
 3. De rechter oordeelt over uw aanvraag. Als u en uw partner meer dan 6 maanden officieel feitelijk gescheiden Info  van elkaar leven, dan is er sowieso sprake van onherstelbare ontwrichting.
 4. De rechter spreekt de scheiding uit.
 5. Als u of uw partner niet akkoord gaat, kunt u binnen de maand in beroep gaan.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat weet perfect aan welke punten u bijzondere aandacht moet besteden, zodat er een oplossing komt die ook in de toekomst werkbaar is. Bij een EOT kunnen u en uw partner dezelfde advocaat inschakelen en zo de kosten daarvoor delen.

Een paar tips

 1. Hebt u al aan bemiddeling gedacht? Een bemiddelaar kan u en uw partner helpen een akkoord te bereiken over bepaalde zaken en zo een echtscheiding door onderlinge toestemming mogelijk maken. Via www.juridat.be/bemiddeling/ vindt u een lijst van advocaten die erkend zijn als bemiddelaar in familiezaken.
 2. Tijdens elk stadium van de procedure is bemiddeling mogelijk. Hetzelfde geldt voor de verwijzing naar de Kamer van minnelijke schikking. Daar is een speciale rechter ter beschikking gesteld door de rechtbank die kosteloos haar diensten verleent.
 3. U kunt bij de rechtbank dringende en voorlopige maatregelen vragen, om bepaalde zaken tijdens de echtscheidingsprocedure al te regelen.