Arbeidsongeval bij thuiswerk

Mensen werken steeds vaker van thuis uit. U misschien ook. Dat brengt veel voordelen met zich mee, maar wat gebeurt er als u tijdens het thuiswerk van de trap valt? Wanneer wordt een ongeval in uw eigen woonst een arbeidsongeval?

Wanneer komt de verzekeraar van de werkgever tussen?

Als werknemer bent u verplicht om aan te tonen dat het ongeval naar aanleiding van het werk gebeurde. Pas dan kan de arbeidsongevallenverzekeraar tussenkomen. De wet stelt dat:

  • Het ongeval moet gebeuren op de plaats of de plaatsen die u hebt gekozen als plaats om uw werk te verrichten.
  • Het ongeval moet gebeuren tijdens de periode van de dag waarvan u schriftelijk bevestigd hebt dat er arbeid verricht kan worden.
Hebt u die plaats of periode niet schriftelijk afgestemd met uw werkgever, dan zal de arbeidsongevallenverzekeraar nagaan of het ongeval tijdens de normale kantooruren heeft plaatsgevonden. Hebt u buiten de kantooruren gewerkt, dan moet u aantonen dat u effectief aan het werk was toen het ongeval gebeurde.

Een paar tips

  1. Beschrijf niet alleen uw thuiskantoor als plaats voor thuis- of telewerk, maar neem ook bijvoorbeeld de keuken op. Stel dat er een ongeval voorvalt bij de voorbereiding van uw middaglunch (uw waterkoker ontploft) dan kunt u dat eventueel ook als arbeidsongeval aangeven.
  2. Stem uw telewerkuren schriftelijk af met uw werkgever.
  3. Als u moet aantonen dat u aan het werk was tijdens het ongeval, doe dan een beroep op inlogdata in het systeem van uw werkgever, een omschrijving van het document of project waaraan u werkte, de naam van een collega of klant waarmee u net belde …

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Het is belangrijk om uw werkgever zo snel mogelijk alle juiste gegevens mee te delen. Hij moet immers uw schadegeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Uw advocaat kan u bijstaan zodat de administratieve afhandeling van uw arbeidsongeval niet nodeloos vertraagd of ongegrond verklaard wordt. Uw advocaat kan zelfs afspreken met uw arts om een technisch en feitelijk correct medisch certificaat op te stellen.

En als werkgever…?

Als werkgever moet u aangifte doen bij

  • de arbeidsongevallenverzekeraar
  • de dienst voor preventie en bescherming op het werk
  • de inspectie toezicht op het welzijn op het werk Info
  • de politie Info

Voor elk ongeval dan minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet de werkgever een arbeidsongevallensteekkaart laten opstellen door de dienst preventie op het werk. Bij een ernstig arbeidsongeval moet de preventieadviseur een uitgebreid verslag opstellen. De werkgever moet een medisch attest met een beschrijving van alle vastgestelde letsels aan de arbeidsongevallenverzekeraar bezorgen.

! Als de werkgever geen aangifte doet van het arbeidsongeval riskeert hij een geldboete van € 400 tot € 8.000. 
Strafrechterlijjke aansprakelijkheid
Als werkgever kan u strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden naar aanleiding van eventuele nalatigheid bij de tewerkstelling. Dat kan wegens het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen Info   of onopzettelijke doodslag Info .
Bijstand advocaat
Ook hier kan een advocaat bijstand verlenen vanaf de aangifte, en de mogelijke ondervraging door de inspectiedienst, bij de besloten behandeling voor de raadkamer of de publieke behandeling voor de correctionele rechtbank.