Voor rechtzoekenden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de dienstverlening van justitie in Vlaanderen tijdens de bijzondere maatregelen voor het Coronavirus.

We updaten de informatie op deze pagina continu. Blijf zo steeds op de hoogte.

Maatregelen justitie in Vlaanderen

Justitie blijft een essentiële dienstverlening. De zittingen moeten daarom zo veel en zo normaal mogelijk verlopen rekening houdend met de beschikbare magistraten en griffiers. In ieder geval worden alle dringende zaken behandeld.
 
Als de installatie aanwezig is, kan het gebruik van videoconferentie worden overwogen. Als het dossier zich daartoe leent, kan de rechter ook overwegen om de zaak volgens de schriftelijke procedure te behandelen.

Het dragen van een mondmasker (of alternatief) is overal in het gerechtsgebouw verplicht:

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de afstandsregels te garanderen;
 • bij iedere verplaatsing in de publieke en niet-publieke gedeelten van de gerechtsgebouwen;
 • in de zittingszalen van de gerechtsgebouwen bij elke verplaatsing en telkens wanneer de voorzitter van de kamer het nodig acht. 

De Justitiehuizen blijven open met een minimale dienstverlening. Elk justitiehuis is van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 telefonisch bereikbaar. Fysieke aanmeldingen in het kader van een maatregel vrijheid onder voorwaarden of een tijdelijk huisverbod zijn mogelijk tijdens de kantooruren. Lees meer informatie en vindt de contactgegevens van alle justitiehuizen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw advocaat.
 
U kan ook contact opnemen het meldpunt van het College van Hoven en Rechtbanken op cct-chr.corona@just.fgov.be.

Wat moet u doen als uw advocaat ziek is?

Uw advocaat zal u normaal doorverwijzen naar een kantoorgenoot of een andere advocaat van zijn balie.

Als u niet wordt doorverwezen, kunt u zelf een advocaat zoeken via de zoekmodule hiernaast.

Solidariteit of beroepsgeheim?

Contactopsporing versus beroepsgeheim

Als een advocaat positief test op het coronavirus zal de overheid een contactonderzoek starten. Een overheidsmedewerker zal dan de personen met wie de besmette persoon in contact is geweest opsporen.
 
Mocht uw advocaat drager blijken te zijn van het coronavirus, zal hem gevraagd worden de identiteitsgegevens van de personen waarmee hij recent in (beroepsmatig) contact is geweest mee te delen.

Hoewel die informatie in principe beschermd wordt door zijn beroepsgeheim kan hij, maar hij is daartoe niet verplicht, er uitzonderlijk van afwijken als hij meent dat de bescherming van de volksgezondheid - met name de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus - in dat geval belangrijker is.

Hij mag desgevallend uitsluitend de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren.

De overheid adviseert om de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres op te lijsten van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest en dat voor de contacten tot en met twee dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen van Covid-19.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Bezoek aan gevangenissen opnieuw opgestart

Het bezoek aan gedetineerden werd in de week van 7 december opnieuw opgestart, wel onder strikte voorwaarden en in beperkte vorm. Sinds 21 december is ook het bezoek van kinderen terug toegestaan.

In deze fase is enkel het tafelbezoek mogelijk. Momenteel gaat het om:

 • 1 volwassen bezoeker (vanaf 16 jaar) per bezoeksessie. Die bezoeker is gedurende minstens 4 weken steeds dezelfde
 • Maximaal 2 kinderen (jonger dan 16 jaar) per bezoeksessie. Het moeten niet steeds dezelfde kinderen zijn. Kinderen jonger dan 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen. Als kinderen hun gedetineerde ouder enkel kunnen zien in aanwezigheid van een personeelslid van externe diensten, dan wordt die externe professional niet aanzien als de vaste bezoeker van de gedetineerde.

Zowel de gedetineerde als de volwassen bezoeker moeten een mondmasker dragen in de gevangenis (kinderen niet), maar ze mogen het afzetten aan de bezoektafel. Er zijn plexischermen voorzien. Fysiek contact is niet toegelaten.

Het bezoek moet vooraf gereserveerd worden volgens het systeem van de gevangenis.  Enkel de persoon op wiens naam het bezoek is gereserveerd, wordt toegelaten.

Bezoekers verklaren op erewoord dat zij: 

 • niet ziek zijn geweest tijdens de voorbije 14 dagen
 • niet zijn teruggekeerd uit een land of een regio uit het buitenland dat behoort tot een rode zone tijdens de voorbije 14 dagen
 • de gevangenis informeren als zij ziek worden binnen de 2 dagen na het bezoek
De videogesprekken tussen gedetineerden en hun bezoekers blijven voortlopen naast het reguliere tafelbezoek.

Gratis Advocaten Advies

De gratis juridische eerstelijnsbijstand (het Gratis Advocaten Advies) wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk.

Omwille van de coronacrisis zijn er aanpassingen aan het huidige aanbod van de juridische eerstelijnsbijstand. Hieronder vindt u de regeling voor uw regio:

 • Brussel NL: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Antwerpen: alle zitdagen zijn opgeschort. Vanaf 1 december is er opnieuw vreemdelingenpermanentie (2x per week, op afspraak). U kan telefonisch advies vragen via het nummer 03 260 72 60 (tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u) of via de advocatenlijn op het nummer 0471 40 66 02 (tussen 16u30 en 18u). Voor vragen over het vreemdelingenrecht kan u elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 15u de vreemdelingenpermanentie bereiken op het nummer 03 260 72 77.
 • Mechelen: De fysieke zitdagen zijn opnieuw opgestart, behalve in Duffel (vanaf 1/03) en Berlaar. In Bornem en Willebroek wordt enkel op afspraak gewerkt via het nummer 03/890.60.70.
 • Turnhout: De fysieke zittingen zijn hernomen. Voor de zitdagen in Turnhout, Herentals en Mol moet vooraf een afspraak gemaakt worden (014/21.08.08). Telefonisch advies is ook nog steeds mogelijk, elke werkdag tussen 14u00 en 15u00 (0476 36 31 92).
 • CJB’s West-Vlaanderen: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Gent: U kan telefonisch advies krijgen van maandag tot en met donderdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
 • LimburgBekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Leuven: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Dendermonde: Er zijn geen fysieke consultaties. U kan nog altijd op de gebruikelijke manier een afspraak maken, maar die zal telefonisch afgehandeld worden. De advocaat zal u op het afgesproken tijdstip zelf opbellen.
 • Oudenaarde: de gebruikelijk fysieke zittingsmomenten (dinsdag en donderdag, 10u-12u) gaan niet langer door in het Justitiehuis, maar in het lokaal van de balie in het gerechtsgebouw.

Gratis Advocaten Advies

Lees meer informatie over het Gratis Advocaten Advies en over de telefonische permanentie.

Lees meer

Richtlijnen pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. Via de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB's) kan u een pro-Deoadvocaat aanvragen. Door de coronamaatregelen hebben die bureaus aangepaste richtlijnen en openingstijden.

Brussel

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Brussel >>

Leuven

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Leuven >>

Provincie Antwerpen

 • Gelet op het stijgend aantal Covid-19-besmettingen in de provincie Antwerpen, kan u tijdelijk geen afspraak maken in de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Turnhout en Mechelen om een aanstelling van een advocaat te vragen.
 • U kan wel per e-mail (bjb@balieprovincieantwerpen.be) of telefonisch (op 03 260 72 80 - tussen 9u en 12u en tussen 13u45 en 16u) om de aanstelling van een advocaat verzoeken, ook voor dringende bijstand.
 • Als u een advocaat wil spreken voor een kort advies kan u tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16 naar de advieslijn bellen op 03 260 72 60.

Gent

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Gent >>

Dendermonde

Oudenaarde
 • De spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.

West-Vlaanderen

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie West-Vlaanderen >>

Limburg

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Limburg >>

Pro Deo

Bekijk de contactgegevens van alle BJB's en lees meer over pro Deo.

Lees meer

Wat advocaten wel en niet mogen doen

Door de coronacrisis zien sommige advocaten hun werklast en dus ook hun beroepsinkomsten afnemen. Een aantal van hen zet daarom verdienstelijke initiatieven op, maar helaas wordt de crisis ook uitgebuit voor louter commerciële doeleinden.
 
We geven enkele praktijkvoorbeelden van wat advocaten mogen en niet mogen volgens hun deontologie en het economisch recht.

Lees meer

Op zoek naar specifieke info?