Voor rechtzoekenden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de dienstverlening van justitie in Vlaanderen tijdens de bijzondere maatregelen voor het Coronavirus.

We updaten de informatie op deze pagina continu. Blijf zo steeds op de hoogte.

Maatregelen justitie in Vlaanderen

Het dragen van een mondmasker (of alternatief) is overal in het gerechtsgebouw verplicht:

 • wanneer het onmogelijk is om de naleving van de afstandsregels te garanderen;
 • bij iedere verplaatsing in de publieke en niet-publieke gedeelten van de gerechtsgebouwen;
 • in de zittingszalen van de gerechtsgebouwen bij elke verplaatsing en telkens wanneer de voorzitter van de kamer het nodig acht.

De Justitiehuizen blijven open met een minimale dienstverlening. Elk justitiehuis is van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 telefonisch bereikbaar. De justitiehuizen zijn beperkt toegankelijk voor bezoekers en enkel op gerichte afspraak. De gesprekken kunnen ook doorgaan per telefoon, per mail of een vorm van beeldbellen. Lees de bijkomende richtlijnen.

Ten gevolge van de coronacrisis kan in bepaalde gevallen het gebruik van videoconferentie alsook de schriftelijke behandeling van de zaak worden overwogen.

Wil u meer weten over de werking van de rechtbank die uw zaak behandelt? Neem dan contact op met uw advocaat of bezoek de website van het College van Hoven en Rechtbanken. U kan ook contact opnemen het meldpunt via cct-chr.corona@just.fgov.be.

Wat moet u doen als uw advocaat ziek is?

Uw advocaat zal u normaal doorverwijzen naar een kantoorgenoot of een andere advocaat van zijn balie.

Als u niet wordt doorverwezen, kunt u zelf een advocaat zoeken via de zoekmodule hiernaast.

Solidariteit of beroepsgeheim?

Contactopsporing versus beroepsgeheim

Als een advocaat positief test op het coronavirus zal de overheid een contactonderzoek starten. Een overheidsmedewerker zal dan de personen met wie de besmette persoon in contact is geweest opsporen.
 
Mocht uw advocaat drager blijken te zijn van het coronavirus, zal hem gevraagd worden de identiteitsgegevens van de personen waarmee hij recent in (beroepsmatig) contact is geweest mee te delen.

Hoewel die informatie in principe beschermd wordt door zijn beroepsgeheim kan hij, maar hij is daartoe niet verplicht, er uitzonderlijk van afwijken als hij meent dat de bescherming van de volksgezondheid - met name de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus - in dat geval belangrijker is.

Hij mag desgevallend uitsluitend de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren.

De overheid adviseert om de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres op te lijsten van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest en dat voor de contacten tot en met twee dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen van Covid-19.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Bezoek aan gevangenissen verder versoepeld

Per soort bezoek gelden specifieke regels. Hieronder vindt u de nodige informatie.
 

Hou altijd rekening met volgende regels:

 • Wie neerzit, mag het masker afzetten. 
 • Fysiek contact tussen gedetineerde en zijn/haar bezoeker(s) is toegelaten. 
 • Iets eten of drinken is toegelaten. 
 • ​​De normale regels voor het  binnenbrengen van kledij en voorwerpen gelden. Die regels verschillen wel van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft.

Opgelet

 • Het niet-respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.
 • Gedetineerden in medische isolatie of preventieve quarantaine kunnen tijdens de duur van de maatregel geen bezoek ontvangen, maar enkel gebruik maken van videogesprekken en/of glasbezoek. 
 • Na ieder bezoek worden de bezoekruimtes volgens de hygiënische normen schoongemaakt, wat tijd in beslag neemt. Dat heeft een impact op de organisatie van het bezoek (frequentie, enz.).


Elk soort bezoek


1. Tafelbezoek is mogelijk. Hier gelden de normale regels qua aantal bezoekers per gedetineerde per bezoekmoment.

 • Het bezoek moet vooraf gereserveerd worden volgens het systeem van de gevangenis. Enkel de persoon op wiens naam het bezoek is gereserveerd, wordt toegelaten.
 • Fysiek contact tussen gedetineerde en zijn/haar bezoeker(s) is toegelaten. 
 • Gedetineerden en bezoekers dragen verplicht een persoonlijk mondmasker in de gevangenis, behalve aan de bezoektafel. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten geen mondmasker dragen.
 • Er is respect voor de regels rond afstand houden.
 • Er is respect voor de regels van de gevangenis.
 • Geen onnodige verplaatsingen in de bezoekzaal. 1 bezoeker mag zich per keer en met mondmasker verplaatsen (bv. toiletbezoek).
 • Eten / drinken aan de bezoektafel is toegelaten.
 • Aanmelden verloopt volgens de geldende instructies (mondmasker dragen, handen ontsmetten, inschrijving bij onthaal, mogelijke temperatuurmeting, enz.).
Bezoekers verklaren op erewoord dat zij: 
 • de voorbije 14 dagen niet ziek zijn geweest,
 • de voorbije 14 dagen niet zijn teruggekeerd uit een buitenlandse rode zone,
 • de gevangenis informeren als zij ziek worden binnen de 2 dagen na het bezoek.
 

2. Bezoek zonder toezicht is toegelaten. De toegangsprocedure en de criteria waaraan bezoekers moeten voldoen zijn dezelfde als bij bezoek zonder toezicht in normale omstandigheden. 

Hier geldt:

 • Een mondmasker is niet verplicht in de bezoekruimte.
 • Eten of drinken is toegelaten.

3. Begeleid kinderbezoek wordt georganiseerd. Wat betreft het aantal bezoekers en de criteria waaraan bezoekers moeten voldoen, gelden dezelfde regels als bij het begeleide kinderbezoek in normale omstandigheden.


4. De videogesprekken tussen gedetineerden en hun bezoekers blijven mogelijk naast het reguliere tafelbezoek. De gedetineerden nemen het initiatief om een videogesprek aan te vragen met hun naaste(n).


 

Gratis Advocaten Advies

De gratis juridische eerstelijnsbijstand (het Gratis Advocaten Advies) wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk.

Omwille van de coronacrisis zijn er aanpassingen aan het huidige aanbod van de juridische eerstelijnsbijstand. Hieronder vindt u de regeling voor uw regio:

 • Brussel NL: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Antwerpen: alle zitdagen zijn opgeschort. Vanaf 1 december is er opnieuw vreemdelingenpermanentie (2x per week, op afspraak). U kan telefonisch advies vragen via het nummer 03 260 72 60 (tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u) of via de advocatenlijn op het nummer 0471 40 66 02 (tussen 16u30 en 18u). Voor vragen over het vreemdelingenrecht kan u elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 15u de vreemdelingenpermanentie bereiken op het nummer 03 260 72 77.
 • Mechelen: De fysieke zitdagen zijn opnieuw opgestart, behalve in Duffel (vanaf 1/03) en Berlaar. In Bornem en Willebroek wordt enkel op afspraak gewerkt via het nummer 03/890.60.70.
 • Turnhout: De fysieke zittingen zijn hernomen. Voor de zitdagen in Turnhout, Herentals en Mol moet vooraf een afspraak gemaakt worden (014/21.08.08). Telefonisch advies is ook nog steeds mogelijk, elke werkdag tussen 14u00 en 15u00 (0476 36 31 92).
 • CJB’s West-Vlaanderen: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Gent: U kan telefonisch advies krijgen van maandag tot en met donderdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
 • LimburgBekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Leuven: Bekijk de aangepaste dienstregeling en openingstijden >>
 • Dendermonde: Er zijn geen fysieke consultaties. U kan nog altijd op de gebruikelijke manier een afspraak maken, maar die zal telefonisch afgehandeld worden. De advocaat zal u op het afgesproken tijdstip zelf opbellen.
 • Oudenaarde: de gebruikelijk fysieke zittingsmomenten (dinsdag en donderdag, 10u-12u) gaan niet langer door in het Justitiehuis, maar in het lokaal van de balie in het gerechtsgebouw.

Gratis Advocaten Advies

Lees meer informatie over het Gratis Advocaten Advies en over de telefonische permanentie.

Lees meer

Richtlijnen pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. Via de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB's) kan u een pro-Deoadvocaat aanvragen. Door de coronamaatregelen hebben die bureaus aangepaste richtlijnen en openingstijden.

Brussel

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Brussel >>

Leuven

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Leuven >>

Provincie Antwerpen

 • Gelet op het stijgend aantal Covid-19-besmettingen in de provincie Antwerpen, kan u tijdelijk geen afspraak maken in de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Turnhout en Mechelen om een aanstelling van een advocaat te vragen.
 • U kan wel per e-mail (bjb@balieprovincieantwerpen.be) of telefonisch (op 03 260 72 80 - tussen 9u en 12u en tussen 13u45 en 16u) om de aanstelling van een advocaat verzoeken, ook voor dringende bijstand.
 • Als u een advocaat wil spreken voor een kort advies kan u tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16 naar de advieslijn bellen op 03 260 72 60.

Gent

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Gent >>

Dendermonde

Oudenaarde
 • De spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.

West-Vlaanderen

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie West-Vlaanderen >>

Limburg

Bekijk de richtlijnen en openingsuren van BJB balie Limburg >>

Pro Deo

Bekijk de contactgegevens van alle BJB's en lees meer over pro Deo.

Lees meer

Wat advocaten wel en niet mogen doen

Door de coronacrisis zien sommige advocaten hun werklast en dus ook hun beroepsinkomsten afnemen. Een aantal van hen zet daarom verdienstelijke initiatieven op, maar helaas wordt de crisis ook uitgebuit voor louter commerciële doeleinden.
 
We geven enkele praktijkvoorbeelden van wat advocaten mogen en niet mogen volgens hun deontologie en het economisch recht.

Lees meer

Op zoek naar specifieke info?