Voor rechtzoekenden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de dienstverlening van justitie in Vlaanderen tijdens de bijzondere maatregelen voor het Coronavirus.

We updaten de informatie op deze pagina continu. Blijf zo steeds op de hoogte.

Maatregelen justitie in Vlaanderen

Het College van de hoven en rechtbanken stelde richtlijnen op voor justitie voor de exitstrategie uit de COVID-19 crisis. Die richtlijnen gelden vanaf 18 mei 2020.

Hieronder lijsten we enkele belangrijke richtlijnen op:

 • Communiceer met uw advocaat of met de rechtbank bij voorkeur per telefoon of e-mail.
 • Zittingen via videoconferentie worden aangemoedigd, net zoals het gebruik van de schriftelijke procedure. Uw advocaat zal daarvoor het nodige doen.
 • Indien mogelijk zal uw advocaat u vertegenwoordigen in de rechtbank.
 • Als de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd in de rechtbank of in de zittingszaal, moet u een mondmasker (of gelijkwaardig) dragen.

Sinds 11 juli is het verplicht om vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondmasker (of alternatief) te dragen in de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw advocaat.

Hoe zit het met uw rechtszaak?

Door de graduele versoepeling van de crisismaatregelen hernemen ook de rechtbanken hun werkzaamheden. Maar dat verloopt momenteel niet op eenvormige wijze.

Voor informatie over nieuwe of hangende rechtzaken, contacteert u daarom best uw advocaat.

Wat moet u doen als uw advocaat ziek is?

Uw advocaat zal u normaal doorverwijzen naar een kantoorgenoot of een andere advocaat van zijn balie.

Als u niet wordt doorverwezen, kunt u zelf een advocaat zoeken via de zoekmodule hiernaast.

Solidariteit of beroepsgeheim?

Contactopsporing versus beroepsgeheim

Als een advocaat positief test op het coronavirus zal de overheid een contactonderzoek starten. Een overheidsmedewerker zal dan de personen met wie de besmette persoon in contact is geweest opsporen.
 
Mocht uw advocaat drager blijken te zijn van het coronavirus, zal hem gevraagd worden de identiteitsgegevens van de personen waarmee hij recent in (beroepsmatig) contact is geweest mee te delen.

Hoewel die informatie in principe beschermd wordt door zijn beroepsgeheim kan hij, maar hij is daartoe niet verplicht, er uitzonderlijk van afwijken als hij meent dat de bescherming van de volksgezondheid - met name de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus - in dat geval belangrijker is.

Hij mag desgevallend uitsluitend de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren.

De overheid adviseert om de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres op te lijsten van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest en dat voor de contacten tot en met twee dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen van Covid-19.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Beperkt bezoek aan gevangenissen mogelijk vanaf 25 mei

Sinds het begin van de coronacrisis nemen de Belgische gevangenissen duidelijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en om ieders gezondheid te beschermen. Op basis van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad werd een heropstartplan uitgetekend om de maatregelen te versoepelen.

Een terugkeer naar het normale leven in de gevangenis zal in verschillende fasen gebeuren. Zo kunnen gedetineerden geleidelijk aan terug bezoek kunnen ontvangen sinds 25 mei, maar voorlopig wel in een beperkte vorm.

Behalve uitzondering, kunnen alle gedetineerden die recht hebben op bezoek in de bezoekzaal ook opnieuw bezoek ontvangen maar onder de volgende voorwaarden voor de bezoekers:

 • één persoon per bezoek (maximaal 4 verschillende bezoekers zijn toegelaten over de bezoeksessies heen)
 • minimum 16 jaar oud
 • niet ziek geweest tijdens de voorbije 14 dagen (verklaring op erewoord tekenen)
 • enkel na reservatie (volgens de regeling van de gevangenis) - de gedetineerden nemen zelf contact op met hun bezoekers om hen in te lichten over de organisatie van het bezoek
 • verplicht dragen van een mondmasker dat de gevangenis ter beschikking stelt
 • geen fysiek contact
 • respect voor de regels rond afstand houden
 • respect voor de regels van de gevangenis

Het niet respecteren van de bezoekregels kan leiden tot een bezoekverbod.

Vrijwillige bezoekers die verbonden zijn aan een vzw kunnen een bezoek brengen aan gedetineerden die geen bezoek ontvangen.

Om de contacten tussen de gedetineerden en de buitenwereld (vooral met zijn of haar naaste omgeving) zo goed mogelijk te ondersteunen, is ondertussen een virtuele manier van bezoek mogelijk via videogesprekken (Webex). Gedetineerden kunnen daarvan gebruik maken naast het gewone bezoek in de bezoekzaal.

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen van gevangenis tot gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kunt u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg daarvoor de lijst met de telefoonnummers van de gevangenissen.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, van de veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistraten, zorg- en hulpverleners. 

De externe diensten starten ook geleidelijk aan hun activiteiten opnieuw op in de gevangenissen.

Gratis Advocaten Advies

De gratis juridische eerstelijnsbijstand (het Gratis Advocaten Advies) wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk.

Omwille van de coronacrisis zijn er aanpassingen aan het huidige aanbod van de juridische eerstelijnsbijstand. Hieronder vindt u de regeling voor uw regio:

 • CJB Brussel NL: de gecentraliseerde sectie is opnieuw open (momenteel volgens de vakantieregeling op maandag, woensdag en vrijdag en vanaf september opnieuw dagelijks). De telefonische permanentie is er tot september iedere voormiddag. De gebruikelijke zitmomenten op de gedecentraliseerde secties vinden opnieuw in 80% van de gevallen plaats.
 • CJB Antwerpen: alle zitdagen zijn opgeschort. U kan telefonisch advies vragen via het nummer 03 260 72 60. Voor de vreemdelingenpermanentie belt u naar 03 270 33 29.
 • CJB’s West-Vlaanderen: U kan elke namiddag tussen 14u en 17u op de corona-chatline vragen stellen. Voor de specifieke afdelingen geldt ook volgende regeling:
  • CJB Ieper: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar op 057 35 27 98 elke maandag tussen 15u en 17u
  • CJB Veurne: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar op 058 62 28 19 elke woensdag tussen 15u en 17u
  • CJB Brugge: de zitdagen in Tielt, Torhout, Knokke en het gesloten centrum voor illegalen in Brugge zijn sinds 1 juli opnieuw opgestart. De zitdagen in Oostende en Brugge blijven tot nader order opgeschort. U kan telefonisch advies krijgen op 050 64 23 76 elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10u en 12u, elke dinsdag tussen 16u en 18u
  • CJB Kortrijk: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar 056 28 19 90
 • CJB Gent: alle zitdagen zijn opgeschort. De telefonische permanentie blijft operationeel. Naast de gebruikelijke uren, wordt er ook telefonisch advies verleend op maandag en op woensdagnamiddag.
 • CJB Limburg: sinds 1 juli wordt opnieuw advies verleend op de normale uren op 15 van de 16 locaties. Op sommige plaatsen wordt er gewerkt met een telefonisch of digitaal afsprakensysteem. Voorts blijft het telefonisch advies tot minstens eind augustus actief via het gratis oproepnummer 0800 74 323.
 • CJB Leuven: alle zitdagen zijn opgeschort. De telefonische permanentie blijft operationeel.
 • CJB Mechelen: alle zitdagen zijn opgeschort. Tot en met 4 september wordt telefonisch advies verleend via het nummer 03 260 72 60. Voor de vreemdelingenpermanentie belt u naar 03 270 33 29.
 • CJB Turnhout: alle zitdagen zijn opgeschort. U kan elke werkdag tussen 14u en 16u telefonisch advies vragen via het telefoonnummer 0476 36 31 92.
 • CJB Dendermonde: sinds 2 juli zijn de fysieke permanenties opnieuw opgestart.
 • CJB Oudenaarde: alle zitdagen zijn opgeschort, maar de telefonische permanentie blijft operationeel.

Gratis Advocaten Advies

Lees meer informatie over het Gratis Advocaten Advies en over de telefonische permanentie.

Lees meer

Richtlijnen pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. Bekijk hieronder de richtlijnen van de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB's), waar u een pro-Deoadvocaat kan aanvragen.

Brussel

 • Tot en met 30 juni 2020 gelden deze nieuwe openingsuren:
  Maandag: gesloten, wel telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u
  Dinsdag: consultaties van 9u tot 11u
  Woensdag: gesloten
  Donderdag: gesloten, consultaties van 9u tot 11u
  Vrijdag: gesloten, wel telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u
 • De permanentie voor een eerste advies verloopt telefonisch. U kan daarvoor dagelijks terecht op het nummer 02 511 50 45 van 12u tot 15u.
 • Het secretariaat is bereikbaar via e-mail bjb@baliebrussel.be of op het nummer 02 519 84 68.
 • De pro-Deozittingen gaan vanaf 26 mei weer door. Lees de gedetailleerde info.
Leuven
 • Wil u een pro-Deoadvocaat aanvragen, doe dat dan bij voorkeur digitaal via bjb@balieleuven.be. Vul daarvoor dit aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (pdf) in en bezorg dat samen met de andere documenten.
 • Ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Kom dan langs op het spreekuur. Het BJB heeft spreekuur elke dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 14u en 16u in het gerechtsgebouw Leuven op het secretariaat van de balie. Maak op voorhand een afspraak op 016 21 45 45.
Provincie Antwerpen
 • U kan telefonisch en per e-mail contact opnemen met het Bureau voor Juridische Bijstand. U kan elke weekdag tussen 9u en 12u en tussen 13u45 en 16u bellen naar het nummer 03 260 72 80. Een medewerker staat u te woord en helpt u zo goed mogelijk verder.
 • U kan online of telefonisch een afspraak maken om een aanvraag in te dienen bij het loket in Antwerpen. U kan het loket enkel op afspraak bezoeken. U moet een mondmasker dragen in het justitiepaleis wanneer u op afspraak komt.
 • Wilt u een eerste advies door een advocaat, dan kan u bellen naar 03 260 72 60 tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u.
 • Wilt u gratis advies over vreemdelingenrecht, dan kan u op disdag, donderdag en vrijdag telkens van 13u tot 15u bellen naar 03 260 72 77.
Gent
 • Wil u een aanvraag doen voor een pro-Deoadvocaat, meld u dan persoonlijk aan bij het BJB op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 11u en woensdag om 14u. U kan een ticket nemen vanaf een half uur voor aanvang van de zitting tot 20 minuten na aanvang van de zitting.
Dendermonde
 • De spreekuren op het Bureau voor Juridische Bijstand hervatten vanaf 18 mei op de gebruikelijke uren en locaties. U moet daarbij wel de veiligheidsvoorschriften naleven.
 • Het BJB vraagt wel om, indien mogelijk, uw aanvraag schriftelijk te doen. 
Oudenaarde
 • De spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.
West-Vlaanderen
 • De spreekuren van de Bureaus voor Juridische Bijstand zijn t.e.m. 31 augustus als volgt:
  • Kortijk: elke dinsdag om 10u
  • Brugge: elke donderdag om 11u
  • Veurne: vrijdag (tweewekelijks) van 10u30 tot 12u
Limburg
 • Bureau Juridische Bijstand Tongeren: de spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.
 • Bureau Juridische Bijstand Hasselt is vanaf 5 mei 2020 elke dinsdag en vrijdag open van 10u tot 12u30 indien u niet in de mogelijkheid bent om uw stukken per e-mail of per post te bezorgen. De aanvragen verlopen dus bij voorkeur nog steeds via telefoon en e-mail.

Pro Deo

Bekijk de contactgegevens van alle BJB's en lees meer over pro Deo.

Lees meer

Wat advocaten wel en niet mogen doen

Door de coronacrisis zien sommige advocaten hun werklast en dus ook hun beroepsinkomsten afnemen. Een aantal van hen zet daarom verdienstelijke initiatieven op, maar helaas wordt de crisis ook uitgebuit voor louter commerciële doeleinden.
 
We geven enkele praktijkvoorbeelden van wat advocaten mogen en niet mogen volgens hun deontologie en het economisch recht.

Lees meer

Op zoek naar specifieke info?