Voor rechtzoekenden

Op deze pagina vindt u een overzicht van de dienstverlening van justitie in Vlaanderen tijdens de bijzondere maatregelen voor het Coronavirus.

We updaten de informatie op deze pagina continu. Blijf zo steeds op de hoogte.

Maatregelen justitie in Vlaanderen

Het College van de hoven en rechtbanken stelde richtlijnen op voor justitie voor de exitstrategie uit de COVID-19 crisis. Die richtlijnen gelden vanaf 18 mei 2020.

Hieronder lijsten we enkele belangrijke richtlijnen op:

 • Communiceer met uw advocaat of met de rechtbank bij voorkeur per telefoon of e-mail.
 • Zittingen via videoconferentie worden aangemoedigd, net zoals het gebruik van de schriftelijke procedure. Uw advocaat zal daarvoor het nodige doen.
 • Indien mogelijk zal uw advocaat u vertegenwoordigen in de rechtbank.
 • Als de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd in de rechtbank of in de zittingszaal, moet u een mondmasker (of gelijkwaardig) dragen.

Sinds 11 juli is het verplicht om vanaf de leeftijd van 12 jaar een mondmasker (of alternatief) te dragen in de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw advocaat.

Hoe zit het met uw rechtszaak?

Door de graduele versoepeling van de crisismaatregelen hernemen ook de rechtbanken hun werkzaamheden. Maar dat verloopt momenteel niet op eenvormige wijze.

Voor informatie over nieuwe of hangende rechtzaken, contacteert u daarom best uw advocaat.

Wat moet u doen als uw advocaat ziek is?

Uw advocaat zal u normaal doorverwijzen naar een kantoorgenoot of een andere advocaat van zijn balie.

Als u niet wordt doorverwezen, kunt u zelf een advocaat zoeken via de zoekmodule hiernaast.

Solidariteit of beroepsgeheim?

Contactopsporing versus beroepsgeheim

Als een advocaat positief test op het coronavirus zal de overheid een contactonderzoek starten. Een overheidsmedewerker zal dan de personen met wie de besmette persoon in contact is geweest opsporen.
 
Mocht uw advocaat drager blijken te zijn van het coronavirus, zal hem gevraagd worden de identiteitsgegevens van de personen waarmee hij recent in (beroepsmatig) contact is geweest mee te delen.

Hoewel die informatie in principe beschermd wordt door zijn beroepsgeheim kan hij, maar hij is daartoe niet verplicht, er uitzonderlijk van afwijken als hij meent dat de bescherming van de volksgezondheid - met name de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus - in dat geval belangrijker is.

Hij mag desgevallend uitsluitend de hoogstnoodzakelijke informatie meedelen zodat de overheid het contactonderzoek kan uitvoeren.

De overheid adviseert om de naam, het telefoonnummer, adres en e-mailadres op te lijsten van de personen waarmee de besmette persoon in contact is geweest en dat voor de contacten tot en met twee dagen voor het verschijnen van de eerste symptomen van Covid-19.

Alle andere vertrouwelijke informatie blijft beschermd door het beroepsgeheim.

Bezoek aan gevangenissen mogelijk onder voorwaarden

Sinds 18 juni is het bezoek aan gedetineerden verder uitgebreid. Gedetineerden kunnen opnieuw meer bezoekers tijdens een bezoek ontvangen en kinderen mogen op bezoek komen.

Vanaf maandag 14 september is fysiek contact tussen bezoekers en gedetineerden opnieuw mogelijk. Het bezoek is beperkt tot maximaal drie personen, waarvan maximaal twee volwassenen. Voor het tafelbezoek zullen de plexischermen verdwijnen. De mondmaskerplicht blijft gelden voor gedetineerden en bezoekers, maar aan de bezoektafel mag het masker worden afgezet. Daarnaast blijven de hygiënemaatregelen van kracht. Ook videogesprekken blijven mogelijk.

Alles blijft onderworpen aan strikte voorwaarden, die bij schending kunnen leiden tot een bezoekverbod:

 • maximum 3 bezoekers per gedetineerde per bezoek, onder wie maximum 2 volwassenen (volwassene = vanaf 12 jaar) - bijvoorbeeld: 2 volwassenen of 1 volwassene met 2 kinderen of 2 volwassenen met 1 kind
 • niet ziek geweest zijn tijdens de voorbije 14 dagen (verklaring op erewoord tekenen)
 • enkel na reservatie (volgens de regeling van de gevangenis) - de gedetineerden nemen zelf contact op met hun bezoekers om hen in te lichten over de organisatie van het bezoek
 • verplicht dragen van een persoonlijk mondmasker - niet verplicht voor kinderen jonger dan 12 jaar
 • geen fysiek contact, behalve tussen jonge kinderen en hun mama/papa of andere familieleden
 • respect voor de regels rond afstand houden
 • respect voor de regels van de gevangenis
Vermits die instructies nog steeds voldoen aan de beslissingen van de Veiligheidsraad van 23 en 27 juli, blijven zij voorlopig integraal behouden. De contacten via het tafelbezoek worden niet beschouwd als nauwe contacten conform de definitie van de bubbel aangezien bij dit bezoek bijkomende beschermingsmaatregelen (plexiglas, social distancing) genomen en gerespecteerd worden.

Het formulier ‘verklaring op erewoord’, dat bezoekers moeten invullen, is aangepast:
 • Hij/zij moet verklaren de voorbije 14 dagen niet te zijn teruggekeerd naar België na een verblijf in een zone (stad, regio, land, …) die is aangeduid als rode zone. Bezoekers die terugkomen uit een rode zone worden niet toegelaten tot het bezoek voor 14 dagen. 
 • Hij/zij moet verklaren niet afkomstig te zijn uit een stad of provincie waarvoor de burgemeester of gouverneur een officieel schriftelijk besluit heeft genomen tot verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Momenteel is dat nog nergens het geval maar het is in de toekomst niet uit te sluiten.
De bezoeker moet het ingevulde document tonen aan de portier en vervolgens deponeren in de daartoe bestemde doos.

Om de contacten tussen de gedetineerden en de buitenwereld (vooral met zijn/haar naaste omgeving) zo goed mogelijk te ondersteunen, is ook een virtuele manier van bezoek mogelijk via videogesprekken (Webex). Gedetineerden kunnen daarvan gebruikmaken naast het gewone bezoek in de bezoekzaal.

Tijdens de coronacrisis is het binnenbrengen van kledij en voorwerpen beperkt. De regels verschillen per gevangenis. Om de precieze regels te kennen, kan u contact opnemen met de gevangenis waar de gedetineerde verblijft. Raadpleeg de lijst met telefoonnummers van de gevangenissen.

Personen die gedetineerden moeten spreken om professionele redenen, worden toegelaten tot de gevangenis. Het betreft in het bijzonder medewerkers van de politie, veiligheids- en inlichtingendiensten en van de gerechtelijke overheden, advocaten, magistraten, zorg- en hulpverleners.

De externe diensten starten ook geleidelijk hun activiteiten opnieuw op in de gevangenissen.

Gratis Advocaten Advies

De gratis juridische eerstelijnsbijstand (het Gratis Advocaten Advies) wordt georganiseerd in elk gerechtelijk arrondissement door de Commissie voor Juridische Bijstand (CJB) en is voor iedereen toegankelijk.

Omwille van de coronacrisis zijn er aanpassingen aan het huidige aanbod van de juridische eerstelijnsbijstand. Hieronder vindt u de regeling voor uw regio:

 • CJB Brussel NL: de gecentraliseerde zittingen zijn geopend elke op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend. De telefonische permanentie is 5 dagen per week ’s morgens bevolkt en telebalie (de telefonische permanentie in de namiddag) is steeds blijven doorwerken. De gedecentraliseerde secties zijn voor ongeveer 65% werkzaam.
 • CJB Antwerpen: alle zitdagen zijn opgeschort. U kan telefonisch advies vragen via het nummer 03 260 72 60 (tussen 10u en 12u en tussen 14u en 16u) of via de advocatenlijn op het nummer 0471 40 66 02 (tussen 16u30 en 18u). Voor vragen over het vreemdelingenrecht kan u elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 13u tot 15u de vreemdelingenpermanentie bereiken op het nummer 03 260 72 77. Er is ook een jeugdtelefoonlijn waar u elke woensdag van 17u tot 19u terechtkan voor het advies van een jeugdadvocaat: 03 260 72 78.
 • CJB’s West-Vlaanderen: U kan elke namiddag tussen 14u en 17u op de corona-chatline vragen stellen. Voor de specifieke afdelingen geldt ook volgende regeling:
  • CJB Ieper: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar op 057 35 27 98 elke maandag tussen 14u en 17u
  • CJB Veurne: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar op 058 62 28 19 elke woensdag tussen 14u en 17u
  • CJB Brugge: de zitdagen in Tielt, Torhout, Knokke en het gesloten centrum voor illegalen in Brugge zijn sinds 1 juli opnieuw opgestart. / De zitdagen in Brugge blijven tot nader order opgeschort. U kan telefonisch advies krijgen op 050 64 23 76 elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag tussen 10u en 12u, elke dinsdag tussen 16u en 18u. / De zitdagen in Oostende worden opnieuw opgestart vanaf 7 september en dat op elke maandag tussen 16u en 17u30 en op donderdag tussen 10u en 11u30. Maar let op: u moet de vrijdag ervoor tussen 13u en 15u een afspraak maken via 0800 18 400, optie 2 (campus OCMW). / Centrum voor illegalen in Brugge iedere vrijdag van 16u tot 18u / Sociaal huis Knokke: iedere derde week van de maand van 16u tot 18u / Sociaal huis Tielt: iedere eerste dinsdag van de maand van 14u tot 16u / Sociaal huis Torhout: iedere eerste dinsdag van de maand van 17u tot 19u
  • CJB Kortrijk: zitdagen opgeschort, telefonisch bereikbaar op dinsdag en woensdag van 14u-16u, donderdag van 14u tot 17u via 056 28 19 90
 • CJB Gent: alle zitdagen zijn opgeschort. De telefonische permanentie blijft operationeel en is uitgebreid. Er wordt iedere dag telefonisch advies verleend tussen 9u - 12u en 13u30 - 16u30.
 • CJB Limburg: sinds 1 juli wordt opnieuw advies verleend op de normale uren op 15 van de 16 locaties. Op sommige plaatsen wordt er gewerkt met een telefonisch of digitaal afsprakensysteem. Voorts blijft het telefonisch advies tot minstens eind augustus actief via het gratis oproepnummer 0800 74 323. / het Justitiehuis in Hasselt is niet heropend / telefonisch advies wordt verleend op dinsdag van 16u tot 18u en op woensdag van 13u tot 16u. Binnenkort zal dat worden teruggebracht tot één belmoment.
 • CJB Leuven: met uitzondering van het Justitiehuis Leuven en het Sociaal Huis in Tervuren (dat in oktober heropstart), worden overal opnieuw fysieke permanenties georganiseerd. De telefonische permanentie gaat door op dinsdag en donderdag van 10u tot 12u. Bel naar 016 21 45 38.
 • CJB Mechelen: alle zitdagen zijn opgeschort. Tot en met 4 september wordt telefonisch advies verleend via het nummer 03 260 72 60. Voor de vreemdelingenpermanentie belt u naar 03 270 33 29.
 • CJB Turnhout: alle zitdagen zijn opgeschort. U kan elke werkdag tussen 14u en 16u telefonisch advies vragen via het telefoonnummer 0476 36 31 92.
 • CJB Dendermonde: sinds 2 juli zijn de fysieke permanenties opnieuw opgestart.
 • CJB Oudenaarde: de gebruikelijk fysieke zittingsmomenten (dinsdag en donderdag, 10u-12u) gaan niet langer door in het Justitiehuis, maar in het lokaal van de balie in het gerechtsgebouw.

Gratis Advocaten Advies

Lees meer informatie over het Gratis Advocaten Advies en over de telefonische permanentie.

Lees meer

Richtlijnen pro Deo

Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op een pro-Deoadvocaat via de juridische tweedelijnsbijstand. Bekijk hieronder de richtlijnen van de Bureaus voor Juridische Bijstand (BJB's), waar u een pro-Deoadvocaat kan aanvragen.

Brussel

 • Van 3 augustus tot en met 28 augustus 2020 werkt het Bureau voor Juridische Bijstand telefonisch.
 • Elke maandag, woensdag en vrijdag van 9u tot 12u kan u terecht op het nummer 02 519 84 94.
 • De telefonische permanentie telebalie, die dagelijks doorgaat van 12u tot 15u, zal verder worden bemand zoals normaal het geval is. U kan daarvoor elke werkdag terecht op het nummer 02 511 50 45.
 • Het secretariaat blijft bereikbaar per e-mail bjb@baliebrussel.be of per telefoon 02 519 84 68.
Leuven
 • Wil u een pro-Deoadvocaat aanvragen, doe dat dan bij voorkeur digitaal via bjb@balieleuven.be. Vul daarvoor dit aanvraagformulier juridische tweedelijnsbijstand (pdf) in en bezorg dat samen met de andere documenten.
 • Ondervindt u problemen met de digitale aanvraag? Kom dan langs op het spreekuur. Het BJB heeft spreekuur elke dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 14u en 16u in het gerechtsgebouw Leuven op het secretariaat van de balie. Maak op voorhand een afspraak op 016 21 45 45.
Provincie Antwerpen
 • Gelet op het stijgend aantal Covid-19-besmettingen in de provincie Antwerpen, kan u tijdelijk geen afspraak maken in de gerechtsgebouwen van Antwerpen, Turnhout en Mechelen om een aanstelling van een advocaat te vragen.
 • U kan wel telefonisch (op 03 260 72 80 - tussen 9u en 12u en tussen 13u45 en 16u) en per e-mail (bjb@balieprovincieantwerpen.be) om de aanstelling van een advocaat verzoeken, ook voor dringende bijstand.
Gent
 • Wil u een aanvraag doen voor een pro-Deoadvocaat, meld u dan persoonlijk aan bij het BJB op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 11u en woensdag om 14u.
 • U kan een ticket nemen vanaf een half uur voor aanvang van de zitting tot 20 minuten na aanvang van de zitting.
Dendermonde
 • De spreekuren op het Bureau voor Juridische Bijstand hervatten vanaf 18 mei op de gebruikelijke uren en locaties. U moet daarbij wel de veiligheidsvoorschriften naleven.
 • Het BJB vraagt wel om, indien mogelijk, uw aanvraag schriftelijk te doen. 
Oudenaarde
 • De spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.
West-Vlaanderen
 • De spreekuren van de Bureaus voor Juridische Bijstand zijn als volgt:
  • Kortrijk: elke dinsdag en donderdag, volgnummer af te halen aan het onthaal vanaf 8u, max 20 aanvragers toegelaten
  • Brugge: vanaf 7 september elke maandag en donderdag om 11u
  • Veurne: vrijdag (tweewekelijks) van 10u30 tot 12u
  • Oostende: vanaf 7 september elke dinsdag en vrijdag om 15u. Maar let op: u moet de vrijdag ervoor tussen 13u en 15u een afspraak maken via 0800 18 400 optie 2 (campus OCMW).
  • Ieper: na afspraak via 0473 48 71 74 op dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 11u
  • Torhout: elke eerste en derde vrijdag van de maand om 11u
  • Tielt: elke tweede en vierde dinsdag van de maand om 13u30
Limburg
 • Bureau Juridische Bijstand Tongeren: de spreekuren zijn afgeschaft. Aanvragen verlopen per telefoon en e-mail.
 • Bureau Juridische Bijstand Hasselt is vanaf 5 mei 2020 elke dinsdag en vrijdag open van 10u tot 12u30 indien u niet in de mogelijkheid bent om uw stukken per e-mail of per post te bezorgen. De aanvragen verlopen dus bij voorkeur nog steeds via telefoon en e-mail.

Pro Deo

Bekijk de contactgegevens van alle BJB's en lees meer over pro Deo.

Lees meer

Wat advocaten wel en niet mogen doen

Door de coronacrisis zien sommige advocaten hun werklast en dus ook hun beroepsinkomsten afnemen. Een aantal van hen zet daarom verdienstelijke initiatieven op, maar helaas wordt de crisis ook uitgebuit voor louter commerciële doeleinden.
 
We geven enkele praktijkvoorbeelden van wat advocaten mogen en niet mogen volgens hun deontologie en het economisch recht.

Lees meer

Op zoek naar specifieke info?