Een advocaat raadplegen

Partner in uw dagelijks leven

Een advocaat staat u bij met raad en daad. Doorheen de verschillende fases van uw leven kunt u in aanraking komen met justitie. Een advocaat begeleidt u doorheen het juridische kluwen.

 • Hij adviseert bij een contractonderhandeling.
 • Hij geeft raad over hoe u het best uw geldzaken regelt nu u gaat trouwen.
 • Hij bemiddelt bij een echtscheiding.
 • Hij verdedigt u voor de rechtbank.
Meer weten

Vertrouwenspersoon voor uw bedrijf

Bent u een ondernemer? Een advocaat is in dat geval geen overbodige luxe. Vanuit zijn ervaring kan hij u en uw bedrijf bijstaan en begeleiden, van bij het begin. Ook hier geldt: een advocaat, beter vroeg dan laat.

 • Hij helpt u de geschikte ondernemingsvorm te kiezen.
 • Hij onderhandelt mee over contracten.
 • Hij bemiddelt bij handelsgeschillen.
 • Hij verdedigt uw belangen voor de rechtbank.
Meer weten

Wat kost een advocaat?

Een advocaat ontvangt een ereloon, aangevuld met vergoedingen voor gemaakte kosten. Er zijn geen vaste tarieven. Maak op voorhand goede afspraken met uw advocaat.

Hoe kiest u een advocaat?

U bent altijd vrij om zelf een advocaat te kiezen.

Alle advocaten kunnen door hun opleiding en ervaring verschillende soorten zaken behandelen. Een advocaat kan wel aanduiden welke rechtsdomeinen en dus welke soort zaken hij het liefst behandelt. Dat zijn de voorkeurmateries. 
Vraag steeds op voorhand aan uw advocaat of hij u bij uw specifieke vragen kan helpen.

Via de zoekmodule op deze website vindt u snel een advocaat in uw regio die u kan bijstaan. U kunt zoeken op naam, thema (rechtsdomein) of plaats.

Let wel op. Als uw zoekopdracht meer dan 100 resultaten oplevert, krijgt u enkel de eerste 100 te zien. Verfijn uw zoekopdracht verder op taal of zoek naar advocaten met specifieke certificaten.
 

Problemen met uw advocaat?

Als de samenwerking met uw advocaat niet verloopt zoals gewenst of er ontstaan problemen, dan bestaan daar verschillende oplossingen voor. De Orde van Vlaamse Balies kan nooit individueel advies geven bij een klacht over een advocaat. Zij kan enkel algemene informatie geven.

Ontdek enkele tips om problemen met uw advocaat op te lossen.

Rechtsbijstandsverzekering

Meer dan u denkt hebt u nood aan juridisch advies en bijstand. Een rechtsbijstandsverzekering komt tussen in bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil. Ze dekt kosten van uw advocaat, van een gerechtsdeurwaarder of eventuele deskundigen, maar ook de procedurekosten, zoals rolrechten of expertisekosten. 

De rechtsstaat

Eén van de kenmerken van een democratie is dat ze haar burgers beschermt tegen de willekeur van de overheid. In een democratische rechtsstaat moet de overheid zich houden aan het recht, waarvan zij de toepassing verzekert. De bevoegdheid van de overheid is beperkt door de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers.

Een maatschappij waar zowel de burger als de overheid gebonden zijn aan het recht, noemen wij een rechtsstaat.

Maar dat er grondwettelijke regels bestaan over de rechten en vrijheden van de burgers, is niet voldoende. Men spreekt pas van een echte rechtsstaat wanneer de burgers de overheid en de medeburgers kunnen dwingen tot het naleven van die rechten. Een essentieel onderdeel van een rechtsstaat is een onafhankelijke rechterlijke macht.

In een moderne democratie zoals België leiden verschillende instellingen het land. Dat beheer van ons land is verdeeld over de drie machten. Die machten kunnen elkaar wederzijds controleren en beperken:

 • de wetgevende macht (het parlement) vaardigt de algemene regels uit die gelden tussen de burgers onderling en de burgers en de overheid. En het zijn ook de burgers die de leden van de wetgevende macht – het parlement – verkiezen.
 • de uitvoerende macht (de regering) moet de algemene regels die het parlement heeft opgesteld in de praktijk uitvoeren. De regering moet zich trouwens ook verantwoorden voor het parlement.
 • de rechterlijke macht (het gerecht) spreekt recht wanneer er conflicten ontstaan. Zowel tussen burgers onderling, als tussen de burgers en de overheid.
Hierbij moet de rechter niet alleen burgers veroordelen of straffen. Hij moet vooral bescherming en verdediging bieden wanneer de rechten van de burgers geschonden of bedreigd worden.

Het belang van de rechtsstaat

In ons dagelijks leven krijgen we, vaak zonder ons er bewust van te zijn, te maken met verschillende aspecten van de rechtsstaat. Kom er meer over te weten in 8 korte filmpjes die ook tonen waarom het belangrijk is om de rechtsstaat te beschermen en te promoten.

Bekijk de inspirerende video’s.