Tuchtprocedure

Wilt u een officiële klacht neerleggen tegen een advocaat? Dan kan dat bij de stafhouder. Die onderzoekt uw klacht en kan ze doorverwijzen naar de tuchtraad Info . Die beslist dan of de advocaat vrijgesproken wordt, of welke straf hij opgelegd krijgt. Hieronder leggen we u stap voor stap uit hoe een tuchtprocedure verloopt. 

Klacht

Klacht neerleggen bij de stafhouder

Als u vindt dat uw advocaat zijn beroepsregels geschonden heeft, kunt u een officiële klacht neerleggen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. Om het statuut van ‘klager’ te krijgen, moet uw klacht aan bepaalde voorwaarden voldoen: schriftelijk met vermelding van de datum, uw volledige naam en uw handtekening.
De stafhouder kan ook zelf een tuchtprocedure opstarten tegen uw advocaat als hij vindt dat die zijn beroepsregels geschonden heeft.

Klacht wordt onderzocht

De stafhouder onderzoekt zelf uw klacht, of stelt een onderzoeker aan. Hij laat u dat per brief weten. Hij verzamelt bewijs en verhoort indien nodig u, uw advocaat en getuigen om informatie te verzamelen. U mag ook zelf bewijzen of informatie bezorgen aan de stafhouder. Uw verklaring wordt genoteerd in een proces-verbaal en u hebt het recht om daarvan een kopie te krijgen.

Klacht wordt geseponeerd of gaat naar de tuchtraad

Als de stafhouder uw klacht gegrond vindt, zendt hij het dossier door naar de voorzitter van de tuchtraad en verschijnt de advocaat voor de tuchtraad. De tuchtraad is een soort rechtbank waar onafhankelijke advocaten oordelen over de feiten waarvoor de advocaat wordt vervolgd. Als de stafhouder uw klacht niet gegrond vindt, wil dat zeggen dat de klacht niet ernstig genoeg is om de advocaat voor de tuchtraad te brengen. De stafhouder laat u dat per brief weten.

Gaat u niet akkoord met de beslissing van de stafhouder? Dan kunt u daartegen in beroep gaan. Stuur in dat geval binnen de 3 maanden een aangetekende brief naar de voorzitter van de tuchtraad om te laten weten dat u in beroep gaat tegen de beslissing.

Hebt u 6 maanden na uw klacht nog geen antwoord van de stafhouder ontvangen? Neem dan per aangetekende brief contact op met de voorzitter van de tuchtraad. Daarvoor hebt u 3 maanden de tijd, dus tot 9 maanden na uw eerste klacht.

Tuchtraad

Beslissing voorzitter tuchtraad

Binnen de 3 maanden na uw brief neemt de voorzitter van de tuchtraad een beslissing. Hij brengt u per brief op de hoogte.
Ofwel:
 • Vraagt hij aan de stafhouder om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden.
 • Onderzoekt hij de klacht zelf of laat hij die zelf onderzoeken.
 • Beslist hij dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te brengen.
 • Beslist hij dat de advocaat wel voor de tuchtraad moet verschijnen.

De tuchtraad

In Vlaanderen zijn er 3 tuchtraden en 1 tuchtraad van beroep:
 1. Antwerpen: Tuchtraad voor advocaten - Parklaan 25/13 - 3500 Hasselt - Voorzitter Joseph Rowies
 2. Gent: Tuchtraad voor advocaten - gerechtsgebouw, lokaal 38 (1e verdiep) - Koophandelsplein 23 - 9000 Gent - Voorzitter Inge Samoy
 3. Brussel: Tuchtraad voor advocaten - t.a.v. Nederlandse Orde van Advocaten bij Balie Brussel - secretariaat Stafhouder - gerechtsgebouw - Poelaertplein - 1000 Brussel - Voorzitter Jozef Slootmans
 4. Tuchtraad van beroep: Staatsbladsstraat 8 - 1000 Brussel - Voorzitter Luc Thabert
In de tuchtraad zetelen 5 advocaten, waaronder minstens één van dezelfde balie als de advocaat die zich moet verantwoorden voor de raad. Als klager wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht van de plaats en het tijdstip van de zitting van de tuchtraad. De tuchtraad is in principe openbaar, u mag dus aanwezig zijn tijdens het proces. Maar de betrokken advocaat kan vragen om zijn zaak met gesloten deuren te behandelen. Dan mag u de debatten niet meevolgen. U kunt dan tijdens de zitting gehoord worden, op eigen verzoek, maar moet nadien de zaal verlaten.

Straf

Vrijspraak of straf

De tuchtraad beslist niet over de aansprakelijkheid van de advocaat. Hij kan dus niet opleggen dat de advocaat u een schadevergoeding moet betalen. Enkel een gewone rechtbank kan een schadevergoeding opleggen.

De tuchtraad kan de advocaat vrijspreken of een straf opleggen.

Mogelijke straffen 

 • Waarschuwing
 • Berisping - Hierbij kan de tuchtraad ook opleggen dat de advocaat tot max. 3 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
 • Schorsing - Tijdelijk verbod om het beroep uit te oefenen, max. 1 jaar. Hierbij kan de tuchtraad ook opleggen dat de advocaat tot max. 5 jaar niet mag deelnemen aan interne verkiezingen binnen het beroep (verkiezing stafhouder, raad van de Orde, algemene vergadering, raad van bestuur OVB).
 • Schrapping - Definitief verbod om het beroep uit te oefenen, voor altijd.
 
De tuchtraad kan nooit verbieden dat de advocaat stemt voor de verkiezingen van de algemene vergadering en raad van bestuur van de OVB.

De kosten van het onderzoek kunnen worden doorgerekend aan de advocaat.

Als klager bent u geen partij in de procedure. U wordt dus niet automatisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de tuchtraad. U kunt altijd informatie vragen aan de voorzitter van de tuchtraad of aan de stafhouder, maar zij beslissen zelf of zij u op de hoogte brengen van de beslissing van de tuchtraad.

Tuchtraad van beroep

De advocaat die veroordeeld werd, zijn stafhouder, of de procureur-generaal (als vertegenwoordiger van de samenleving) kunnen in beroep gaan tegen de beslissing van de tuchtraad. De zaak gaat dan naar de tuchtraad van beroep, die wordt voorgezeten door een magistraat. U wordt op de hoogte gebracht van plaats, datum en uur van de nieuwe zitting. Ook hier kunt u tijdens de zitting gehoord worden, op eigen verzoek.

Adres tuchtraad van beroep

Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel