Bescherming bij verhoor dankzij Salduz

Dankzij de Salduz-wetgeving zijn vandaag de rechten van elke verdachte zowel voorafgaand aan het verhoor als tijdens beter beschermd. Een advocaat speelt daarbij een belangrijke rol.

Overleg en bijstand verhoor verdachte

De Salduz-wetgeving beschermt personen die verdacht worden en verhoord worden via een recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat en een recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor.
 
Gewaarborgd of vrijwillig
Als verdachte hebt u altijd recht op voorafgaand vertrouwelijk overleg met uw advocaat en bijstand tijdens het verhoor. U bent vrij dat recht te gebruiken en u moet zelf de nodige maatregelen treffen en een advocaat contacteren.
 
Bent u echter verdacht van feiten waarop een vrijheidsstraf rust en werd u gearresteerd, dan wijst men u een advocaat toe via de Salduz-webapplicatie om uw consultatie- en bijstandsrecht uit te oefenen als u zelf geen advocaat hebt. Het recht wordt dus gegarandeerd in dit geval.
 
Als meerderjarige verdachte kunt u afstand doen van dit recht. Minderjarige verdachten kunnen dat nooit, ongeacht de aard van de feiten en of er sprake is van aanhouding. Voor hen wordt altijd contact opgenomen met de Salduz-permanentiedienst.
 
Vind hier zelf een advocaat.

Waarom overleg en bijstand van een advocaat?

Voorafgaand overleg en bijstand tijdens een verhoor door een advocaat is nuttig om uw rechten tijdens het verhoor optimaal te garanderen. Het is niet omdat u onschuldig bent dat u geen advocaat nodig hebt. Onder druk zegt u misschien verwarrende of onware dingen. Een advocaat helpt u een gestructureerde samenhangende verklaring afleggen en beschermt u tegen eventuele druk of zelfs geweld van de politie.

Achtergrondinfo: Salduz en Salduz bis

Op 1 januari 2012 trad de eerste Salduz-wet in werking (wet van 13 augustus 2011 - BS 5 september 2011). Deze wet zette de Europese regels over bijstand van een advocaat vanaf het eerste verhoor om in Belgisch recht. Ze breidde de rechten van verdachten voorafgaand en tijdens een verhoor aanzienlijk uit. Zo kan dankzij een permanentiedienst elke verdachte binnen de 2 uur een advocaat raadplegen.
 
De Orde van Vlaamse Balies vond deze wettelijke regeling nog onvolmaakt en stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof. Dat volgde op 14 februari 2013 de argumentatie van de OVB op belangrijke punten.
 
Ondertussen nam de Europese Unie zelf ook een richtlijn aan met regels die nog meer bescherming bieden aan personen die verhoord worden. Zowel het recht op overleg als het recht op bijstand werden nog uitgebreid. Die richtlijn is ondertussen naar Belgisch recht omgezet door de wet van 21 november 2016 (BS 24 november 2016) die sinds 27 november 2016 van kracht is, ook gekend als Salduz bis.
 
Meer weten over het verhoor van een verdachte? 
 
Ontdek hoe een strafprocedure verloopt