Wat kost een advocaat?

Een advocaat ontvangt een ereloon, aangevuld met een vergoeding voor gemaakte kosten. Er zijn geen vaste tarieven. Maak daarom op voorhand goede afspraken met uw advocaat.

Ereloon

Een advocaat ontvangt voor zijn prestaties een ereloon. Dat kan hij berekenen volgens:

 • Uurtarief - U betaalt een bepaald bedrag per uur dat uw advocaat aan uw zaak werkt. 
 • Waarde van de zaak - U betaalt een bepaald percentage van de waarde van de zaak.
 • Geleverde prestaties - U betaalt naargelang het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad, het resultaat ...
 • Vast bedrag - U en uw advocaat komen een vast bedrag overeen.
 • Jaarcontract - Bedrijven werken soms met een jaarcontract als ze verschillende zaken aan dezelfde advocaat bezorgen.

Tip
 • Vraag dat uw advocaat u regelmatig op de hoogte brengt van de (financiële) stand van zaken. Misschien kunt u de betaling spreiden.
 • Er zijn geen vaste tarieven. Maak van bij het begin concrete afspraken met uw advocaat, eventueel via dit modelcontract
 • Ga zeker na of u recht hebt op een pro-Deoadvocaat

Kosten

Een advocaat ontvangt, naast zijn ereloon, een vergoeding voor de gemaakte kosten, zoals briefwisseling, verplaatsingskosten en telefoon. Als hij u bijstaat in een procedure moet u ook gerechtskosten betalen, voor de rechtbank en gerechtsdeurwaarder.

Pro Deo

Advocaten kunnen pro Deo optreden voor rechtzoekenden waarvan het inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt of gelijkgestelde categorieën (bijvoorbeeld minderderjarigen of leefloners). Een advocaat geeft dan, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure. Dat heet juridische tweedelijnsbijstand.

Kom meer te weten over juridische tweedelijnsbijstand.

Terugbetaling kosten advocaat

Een rechtsbijstandsverzekering dekt de erelonen en kosten van advocaten en experten, en bepaalde gerechtskosten. U kunt een afzonderlijke polis afsluiten of een luik rechtsbijstand aansluitend bij uw auto-, wonings- of gezinsverzekering. 

Bij een afzonderlijke meer globale rechtsbijstandsverzekering verzekert u zich tegen de kosten van allerlei gerechtelijke procedures. Voor vaak voorkomende conflicten zoals echtscheidingen komen de meeste verzekeraars echter niet tussen. Weet dat u altijd vrij een advocaat mag kiezen. Geen enkele verzekering kan u een keuze opleggen.

In een procedure moet de verliezende partij een rechtsplegingsvergoeding betalen. Dat is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de partij die gelijk kreeg. Die bedragen zijn wettelijk vastgelegd en hangen af van de aard en vooral van de waarde van de zaak. Een rechtsbijstandsverzekering kan ook hierin tegemoetkomen.

Kom meer te weten over de rechtsbijstandverzekering.

Modelcontract

Leg afspraken met uw advocaat op voorhand goed vast, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan. Gebruik daarvoor eventueel dit modelcontract van de Orde van Vlaamse Balies.

Modelcontract

Veelgestelde vragen

 • Iedereen heeft recht op gratis juridische eerstelijnsbijstand. Het kan nuttig zijn om eerst langs te gaan bij een instantie die zo'n gratis advies geeft (Commissie voor Juridische Bijstand). Zo heeft u een beter zicht op uw mogelijkheden en de ernst van de zaak.

  In sommige gevallen kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand of pro Deo. Een aantal elementen spelen een rol zoals uw inkomen of u minderjarig bent enz.

  Het Bureau van de Juridische Tweedelijnsbijstand (BJB) onderzoekt of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke of volledige bijstand. U vindt hier alvast meer informatie over de inkomensgrenzen en de adressen waar u nog meer inlichtingen kunt vragen. Let wel, u moet bepaalde documenten meebrengen om bijvoorbeeld uw inkomen te bewijzen.
 • Als u niet akkoord gaat met het ereloon van uw advocaat laat u dat het best snel weten aan uw advocaat. Bel uw advocaat op en vraag uitleg. Probeer het rustig te bespreken. Als dat nog geen soelaas biedt, moet u uw bezwaren toelichten in een brief aan uw advocaat. Zo bestaat er een bewijs van. Als dat nog niets uithaalt, legt u het best een klacht neer.

  Voor een klacht tegen een advocaat beschikt u over 2 mogelijkheden:

  Ofwel bezorgt u uw klacht aan de bevoegde stafhouder. Doe dat schriftelijk en voeg er bewijsstukken aan toe zoals uw brief met de klacht naar de advocaat. Meer informatie vindt u in de rubriek Problemen met uw advocaat?.

  Ofwel legt u een klacht neer bij Ligeca, de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur. U vindt alle informatie op www.ligeca.be.

  U moet wel kiezen tussen die twee mogelijkheden. Tegelijk een klacht neerleggen bij de stafhouder en bij Ligeca kan niet.
 • Neen. Er bestaan geen vaste tarieven. Het ereloon hangt onder andere af van factoren als de complexiteit van het dossier, de ervaring van de advocaat. Vraag zeker aan uw advocaat wat zijn ereloon is.

  Maak van bij het begin goede afspraken. Lees de tips in de rubriek ereloon en kosten. Zet gemaakte afspraken op papier. 
   
 • Neen. U kunt wel gratis advies vragen bij een Commissie voor Juridische Bijstand. Daar zetelen advocaten die u een antwoord geven op vragen als: Moet ik antwoorden op deze brief? Welke dienst kan mij verderhelpen? Is het de moeite een advocaat te raadplegen? …
 • Dat hangt af van uw inkomen. Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) onderzoekt of u in aanmerking komt voor gedeeltelijke of volledige bijstand. In de rubriek pro Deo vindt u meer informatie over de inkomensgrenzen en de adressen waar u nog meer inlichtingen kunt vragen. Let wel, u moet bepaalde documenten meebrengen om bijvoorbeeld uw inkomen te bewijzen.