Persprijs

De Persprijs Orde van Vlaamse Balies wordt uitgereikt aan de beste Belgisch-Nederlandstalige publicatie/programma over recht in het algemeen en rechtbankverslaggeving in het bijzonder. De winnaar krijgt 7.500 euro. De prijs wordt elke drie jaar uitgereikt.

Waarom een persprijs?

De Orde van Vlaamse Balies (OVB) is gehecht aan de vrijheden, onder andere de persvrijheid, als tegengewicht van welke macht dan ook.

Advocaten en journalisten hebben bepaalde idealen en streefdoelen gemeen, zoals onafhankelijkheid, de bereidheid om misbruik en schending van rechten aan te klagen, het recht op informatie en bescherming van de fundamentele vrijheden. Het recht op informatie, het vermoeden van onschuld en het respect voor een persoon moeten immers verzoend worden met de mensenrechten.

De advocatuur blijft voortdurend bezorgd over de onomkeerbare gevolgen die voortijdige ongecontroleerde of onzorgvuldige publicaties kunnen hebben voor een (rechts)persoon. De OVB roept daarom op om hierover in debat te gaan en op die manier mee te helpen het juiste evenwicht te vinden.

Om dat te ondersteunen reikt de Orde van Vlaamse Balies een persprijs uit. De eerstvolgende persprijs wordt uitgereikt in 2020.

Winnaar persprijs 2017

Dirk Leestmans won de tweede Persprijs Orde van Vlaamse Balies met zijn Panorama-uitzending 'Euthanasie in de gevangenis' van 17 oktober 2013. De reportage ging over geïnterneerde Frank Van Bleeken die euthanasie vroeg als uitweg voor zijn uitzichtloze situatie.

De jury motiveerde haar keuze als volgt:

Het is een sterke, beklijvende, goed gedocumenteerde reportage in een heldere stijl over de gebrekkige behandeling van geïnterneerden in het Belgische rechtssysteem én over het euthanasievraagstuk.

Dit waren de overige genomineerden:

  • Kristof Clerix (journalist Knack) voor zijn boek 'Spionage. Doelwit: Brussel' (september 2013)
  • Nikolas Vanhecke en Marjan Justaert (De Standaard) voor hun artikel 'De machteloosheid van de politierechter' (7 november 2015).

De jury

De prijs wordt toegekend aan de beste Nederlandstalige Belgische publicatie(s) of andere mediaproducties(s) over recht en justitie die zich richten tot een breed publiek. 

De jury voor de persprijs 2017 bestond uit: 

  • Stafhouder Kathleen Vercraeye, advocaat
  • Prof. Piet Taelman (UGent)
  • Prof. Dirk Voorhoof (Universiteit Kopenhagen en European Center for Press and Media Freedom (ECPMF))
  • Leo Stoops, oud VRT-journalist justitie