Gezondheidsrecht

Hoe kunt u als patiënt uw rechten laten gelden als er fouten gebeurd zijn? Wat kunt u doen bij medische complicaties? Wat als u onvoldoende geïnformeerd wordt? Een advocaat helpt u op te komen voor uw rechten.

Fonds voor Medische Ongevallen

Als u denkt dat u slachtoffer bent van een medisch ongeval, kunt u een beroep doen op het Fonds voor Medische Ongevallen met het oog op een schadevergoeding. De procedure bij het Fonds is gratis en verloopt vaak sneller dan een procedure voor de rechtbank.

Wanneer hebt u recht op een schadevergoeding?

U hebt recht op een schadevergoeding van het Fonds voor Medische Ongevallen:

  • Als uw zorgverlener aansprakelijk is voor de schade die u lijdt.
  • Als u het slachtoffer bent van een zogenaamd ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’. Denk aan complicaties na een medische ingreep waarvoor de zorgverlener niet aansprakelijk gesteld kan worden.

‘Medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’ Het Fonds voor Medische Ongevallen staat nog in zijn kinderschoenen. In de praktijk is er vaak onduidelijkheid over het begrip ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’. Wat valt daar precies onder en wat niet? Een advocaat staat u bij.
 

Hoe verloopt een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen?

U dient een aanvraagformulier in bij het Fonds waarin u advies vraagt over uw medisch ongeval.

Het Fonds onderzoekt uw gezondheidstoestand en de mogelijke aansprakelijkheid van uw zorgverlener.

Het Fonds geeft een advies ten laatste 6 maanden na uw aanvraag. 
3 vaststellingen zijn mogelijk:

  1. De arts is aansprakelijk. Het Fonds vraagt de verzekeraar van de arts om u te vergoeden.
  2. De arts is niet aansprakelijk, maar er is toch een medisch ongeval. Het Fonds vergoedt zelf uw schade.
  3. De arts is niet aansprakelijk en er is geen medisch ongeval. Het Fonds zal u niet vergoeden.
 
Gaat u niet akkoord met de vaststelling van het Fonds, dan kunt u die beslissing aanvechten bij de rechtbank van eerste aanleg. Een advocaat staat u bij.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Als uw rechten als patiënt geschonden zijn of u vindt dat u recht hebt op een schadevergoeding, raadpleegt u het best een advocaat. Uw tegenpartij is doorgaans een arts of ziekenhuis en vaak overheerst dan het gevoel van David tegen Goliath. Een procedure over medische fouten is ook mentaal zwaar. Uw advocaat helpt u een rationeel overzicht te houden en behartigt uw belangen. 

Ook wanneer er onduidelijkheid heerst over het begrip ‘medisch ongeval zonder aansprakelijkheid’ bij het Fonds voor Medische Ongevallen kan een advocaat helpen. Hij pluist de recente rechtspraak over dat onderwerp uit en kan er zo misschien voor zorgen dat u alsnog een vergoeding krijgt, ondanks eerder negatief advies van het Fonds.
 
Vind een advocaat die gespecialiseerd in medisch recht in uw buurt.

Ken uw rechten als patiënt

De wet patiëntenrechten (wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt) bevat de rechten die u als patiënt kunt laten gelden tegenover uw zorgverlener.
Zo hebt u recht op vrije keuze van zorgverlener. Niemand kan u verplichten een bepaalde arts te raadplegen als u daar niet mee akkoord gaat.
U hebt het recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening.
U hebt recht op privacy als patiënt.
U hebt het recht om klacht in te dienen bij de lokale ombudsdienst in het betrokken ziekenhuis of, als de beroepsbeoefenaar buiten een ziekenhuis werkzaam is, bij de federale ombudsdienst 'rechten van de patiënt'.
 
Daarnaast regelt de wet ook enkele minder gekende rechten over uw medisch dossier en het recht op informatie.
 
Medisch dossier
Uw zorgverlener is verplicht uw medisch dossier zorgvuldig bij te houden en veilig te bewaren. U hebt steeds het recht om uw medisch dossier in te kijken en om er een afschrift van te krijgen. 
 
Recht op informatie
Als patiënt hebt u recht op informatie over uw gezondheidstoestand. Het is ook uw recht om geïnformeerd toe te stemmen met elke tussenkomst van een zorgverlener. Dat houdt niet alleen in dat u op de hoogte moet zijn van de medische ingreep zelf, van de eventuele risico’s en gekende complicaties, maar ook dat u de financiële gevolgen van de medische verstrekking moet kunnen inschatten. Uw zorgverlener moet u ook informeren of hij beschikt over een verzekeringsdekking voor zijn beroepsaansprakelijkheid.