Online contracten

Koop u ook steeds vaker goederen of diensten via het internet? Online shoppen is geen probleem, maar schenk toch de nodige aandacht aan de voorwaarden. Op sommige webwinkels zijn die onbegrijpelijk of zelfs onwettig. Overweegt u belangrijke aankopen of koopt u op een buitenlandse site? Een advocaat kent zijn weg doorheen de vele regels en geeft u bruikbaar advies. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Uw rechten als online consument

Als online consument geniet u in de Europese Unie van uitgebreide rechten die geharmoniseerd zijn in de lidstaten van de EU. Zo hebt u een minimale bedenktermijn waarin u kunt afzien van uw aankoop. U kunt de goederen in dezelfde staat terugsturen en krijgt uw geld terug. Voldoet die bedenktermijn niet aan de wettelijke vereisten, dan hebt u nog uitgebreidere rechten.
 
Beantwoordt de website waar u koopt niet aan de wettelijke voorschriften, dan kunt u klacht (laten) indienen bij de economische inspectie of, indien toepasselijk, bij een ombudsdienst.

Geschillenbeslechting

Is er sprake van een discussie of geschil, dan kunt u terecht op het online platform voor geschillenbeslechting in e-commerce. Dat werd opgezet door de Europese Commissie en streeft een minnelijke oplossing na via geschillenbeslechting buiten de rechtbank. Online handelaars zijn verplicht een link naar dat online platform op te nemen, maar zijn niet verplicht om zich daaraan te onderwerpen. Bemiddeling gebeurt in alle gevallen op vrijwillige basis.
 
U kunt uiteraard ook uw geschil door een rechtbank laten beslechten. Zeker in een internationale e-commerce context is in dat geval het advies en de raad van een advocaat aangewezen. Vind een advocaat via de zoekmodule hiernaast.
 

Collectief herstel

Sinds september 2014 kan een groep consumenten in bepaalde gevallen een vordering tot collectief herstel instellen tegen een onderneming die aan consumenten schade veroorzaakt door contractuele verplichtingen niet na te komen of door de consumentenrechten te miskennen. Die nieuwe procedure komt tegemoet aan de vrees van de consument dat de drempel te hoog is om zelf, individueel, een procedure voor de rechtbank op te starten.
 

Een paar tips

 1. Koop niet overhaast. De algemene voorwaarden van een webshop doorworstelen, is misschien niet de meest aangename bezigheid, maar het is wel belangrijk. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en dat u alles begrijpt vooraleer u online een contract aangaat.
 2. Vindt u de informatie niet volledig duidelijk, vraag dan eerst om verduidelijking en informeer u. Vergelijk ook sites en voorwaarden van concurrerende aanbieders.
 3. Wees voorzichtig met websites van verkopers en aanbieders buiten de EU. Als het tot een geschil zou komen, is het moeilijker om uw rechten te doen gelden.
 4. Bij een ‘koop op afstand’ geniet u bijzondere bescherming. Zorg dat u die regels kent en reageer als de verkoper die bescherming niet waarborgt. Win bij belangrijke aankopen best eerst advies in.
 5. Bent u niet tevreden of is iets niet duidelijk, laat het dan onmiddellijk weten aan de onderneming via de klachtenprocedure. Een online handelaar hecht veel belang aan klanttevredenheid. Hij zal slechte online publiciteit door ontevreden consumenten altijd proberen te vermijden.

Veelgestelde vragen

 • Tenzij voor enkele uitzonderingen (wettelijk vastgelegd) kunt u altijd afzien van uw online aankoop en de goederen terugsturen. Als er geen herroepings- of verzakingsrecht opgenomen is in de voorwaarden, of dat recht voldoet niet aan de wettelijke vormvoorschriften, dan hebt u het recht om binnen de 12 maanden de overeenkomst te herroepen. Let wel op, de bewijslast van de herroeping ligt bij u. Houd dus goed het bewijs bij dat u effectief binnen de wettelijke termijn de koop niet laat doorgaan. Dat kan een bewijs van verzending per e-mail zijn of nog beter van een aangetekend schrijven.
 • Ja, maar het mag enkel gaan om volgende kosten:
  • Kosten voor het terugzenden van de goederen;
  • Kosten die u betaalde omdat u uitdrukkelijk koos voor een andere leveringswijze dan de standaardlevering;
  • Kosten verschuldigd voor een geleverde dienst tot op het tijdsstip van herroepen indien u uitdrukkelijk vroeg dat er al diensten geleverd werden voor het verstrijken van de bedenkperiode.
  Let wel op, in bepaalde gevallen kunt u aansprakelijk gesteld worden voor een waardevermindering van goederen die u terugstuurt. Vraag een advocaat om advies indien u met vragen zit.