Jeugdrecht

Vrijwillige jeugdhulp

Jongeren die met zichzelf in de knoop zitten of waarvan de ouders niet de nodige zorg bieden, kunnen in eerste instantie terecht in de vrijwillige jeugdhulp.

Meer weten

Gerechtelijke jeugdhulp

Is de situatie te ernstig en biedt vrijwillige jeugdhulp niet langer of geen soelaas, dan kan een gerechtelijke oplossing gezocht worden. Een jeugdadvocaat zorgt voor een aangepaste begeleiding.

Meer weten

Jeugddelinquentie

Soms gaat het mis. Jongeren die de regels overtreden of iets mispeuteren worden echter niet op dezelfde manier behandeld als volwassenen.

Meer weten

Juridische bijstand voor minderjarigen

Minderjarigen hebben altijd recht op juridisch advies via de gratis eerstelijnsbijstand en via de tweedelijnsbijstand of pro Deo. In beide gevallen is dat gratis.

Meer weten