Jeugddelinquentie

Soms gaat het mis. Jongeren die de regels overtreden of iets mispeuteren worden echter niet op dezelfde manier behandeld als volwassenen.

Wat is een MOF?

Een MOF is een als misdrijf omschreven feit. Een minderjarige die een misdrijf pleegt, komt niet voor de strafrechter maar voor de jeugdrechter. Die legt geen straffen op, maar maatregelen. Ambtshalve wordt in dat geval een advocaat aangesteld.
 
Pas vanaf 18 jaar is een persoon strafbekwaam, tenzij het gaat om verkeersovertredingen, dan is de leeftijd 16 jaar. Voor bepaalde misdrijven kunnen jongeren ouder dan 16 jaar echter toch veroordeeld worden volgens het volwassen strafrecht. Dat heet uithandengeving.
 

Maatregelen van de jeugdrechter

Is de jongere nog geen 12 jaar als hij een MOF pleegt, dan beperkt de jeugdrechter zich tot een berisping, een intensieve educatieve begeleiding of opvolging door de bevoegde sociale dienst die toegevoegd is aan elke jeugdrechtbank.
 
Is de jongere ouder dan 12 jaar, dan kiest de jeugdrechter uit een pakket maatregelen. Dat kan een vorm van verplichte begeleiding zijn, maar evengoed een plaatsing in een gesloten inrichting.
 
Betrokkenheid en informatie
Bij jeugdzaken worden altijd de ouders nauw betrokken evenals elke persoon die de jongere in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft zoals een grootouder, stiefouder, pleegouder. Zij worden systematisch opgeroepen en geïnformeerd.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Wanneer een minderjarige als verdachte van een MOF wordt verhoord, heeft hij net als alle verdachten recht op bijstand van een advocaat. Minderjarigen kunnen nooit afstand doen van dat recht op bijstand en kunnen dus steeds met een advocaat overleggen voor het verhoor. Wanneer ze van hun vrijheid beroofd zijn, kunnen ze zich ook tijdens het verhoor laten bijstaan.
 
Meer over de rechten bij een verhoor leest u hier.
 
Dankzij de Salduz-wetgeving zijn die rechten ook beter beschermd. Lees er hier meer over.

Vind via de zoekmodule hiernaast een advocaat.