Juridische bijstand voor minderjarigen

Minderjarigen hebben altijd recht op juridisch advies via de gratis eerstelijnsbijstand en via de tweedelijnsbijstand of pro Deo. In beide gevallen is dat gratis.
 

Gratis juridisch advies

Elke minderjarige kan terecht bij de jeugdpermanentie van elke balie voor gratis juridisch advies. Dat geldt zowel als de minderjarige slachtoffer is van bijvoorbeeld mishandeling, maar ook als hij zelf dader is van een als misdrijf omschreven feit (MOF).
 
De advocaat die dit advies verleent zal altijd optreden in het belang van de minderjarige. Hij zal onder vier ogen met de minderjarige praten in alle vertrouwen en is gebonden door zijn beroepsgeheim. Hij zal bijvoorbeeld uitleggen aan de minderjarige wat zijn rechten en plichten zijn en welke oplossingen er allemaal mogelijk zijn.
 
Meer weten over eerstelijnsbijstand en waar u terecht kunt.
 

Pro Deo

Een minderjarige heeft ook altijd recht op gratis tweedelijnsbijstand of een pro Deo-advocaat. De advocaat die wordt toegewezen is een opgeleide jeugdadvocaat die een grondige kennis heeft van het jeugdrecht.
 
Hij zal altijd handelen in het belang van de minderjarige. Vertrouwen, open en duidelijke communicatie op niveau van de minderjarige en beroepsgeheim staan daarbij centraal.
 
Meer weten over tweedelijnsbijstand of pro Deo.