Vrijwillige jeugdhulp

Voor jongeren die thuis ernstige problemen hebben, wordt altijd eerst via vrijwillige jeugdhulpverlening een oplossing gezocht.

Hoe de stap zetten naar hulpverlening?

Naargelang de leeftijd van het kind neemt u contact op met Kind & Gezin, een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) of een Jongeren Adviescentrum (JAC). Deze diensten hebben toegang tot een brede waaier jeugdhulpverlening.

Bij elk van deze instanties gaat een hulpverlener of therapeut met u, uw zoon of dochter in gesprek. Blijkt meer ingrijpende hulp noodzakelijk, dan trekt de hulpverlener van Kind & Gezin, het CLB of het JAC naar de intersectorale toegangspoort om meer gespecialiseerde hulp te regelen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een korte intensieve contextbegeleiding in de thuissituatie of om een plaatsing in een pleeggezin.

Op de website van het Agentschap Jongerenwelzijn vinden zowel ouders als jongeren concrete informatie en brochures over jeugdhulp.

Kind & Gezin

Kind & Gezin is een organisatie die diensten aanbiedt voor jonge kinderen en hun gezinnen op het vlak van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.

Hier vindt u meer info over Kind & Gezin.

CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. De hulpverleners helpen schoolkinderen bij problemen rond leren en studeren en psychische en sociale problemen. Ze bieden schoolloopbaanbegeleiding aan en staan in voor preventieve gezondheidszorg.

Kom hier meer te weten over de werking van een CLB

JAC

Een JAC is een Jongeren Adviescentrum. Hulpverleners helpen er jongeren met alle mogelijke vragen en problemen. Jongeren kunnen terecht met elke vraag: school, thuissituatie, werk, relaties, geld, seks, drugs ...

Meer info over een JAC vindt u hier.

Veelgestelde vragen