Gerechtelijke reorganisatie

Lukt het niet om informeel tot een minnelijk akkoord te komen met uw schuldeisers over de afbetaling van uw schulden en wilt u absoluut uw beroepsactiviteit verderzetten dan kan een gerechtelijke reorganisatie een oplossing zijn.
 

Hoe vraagt u een gerechtelijke reorganisatie aan?

U vraagt een gerechtelijke reorganisatie aan via een verzoekschrift bij de ondernemingsrechtbank. U dient dat verzoekschrift in via het Centraal Register Insolvabiliteit (RegSol). Een advocaat kan u helpen.
 
Gedurende de procedure bent u beschermd tegen beslag en faillissement.
 
De uitkomst van een gerechtelijke organisatie kan drie kanten uitgaan. Een advocaat staat u met plezier bij in al deze gevallen en legt u alle details en voorwaarden uit.

  • Een minnelijk akkoord met minstens twee schuldeisers.
  • Een collectief akkoord of plan voorgesteld aan alle schuldeisers.
  • Een overdracht onder gerechtelijk gezag. In dat geval reorganiseert een gerechtelijk mandataris uw zaak en schulden.

Goed om te weten

  • Een gerechtelijke reorganisatie kost geld en is daarom in het bijzonder geschikt voor zelfstandigen die wat spaargeld ter beschikking hebben.
  • Ze is bovendien vooral zinvol voor professionele activiteiten die nog voldoende rendabel en dus het redden waard zijn.
  • De opschorting van de uitvoerende maatregelen (beslag en faillissement) geldt slechts voor 6 maanden (wel verlengbaar). Binnen die termijn moet een akkoord gevonden worden.

En wat met een collectieve schuldenregeling?

Een collectieve schuldenregeling heeft als doel het afbetalen van uw schulden op een manier die leefbaar blijft voor u als schuldenaar. Een onafhankelijke schuldbemiddelaar wordt aangesteld door de arbeidsrechtbank en beheert uw inkomen. Hij lost een deel van uw schulden af en bezorgt u een deel voor dagelijkse uitgaven ook leefgeld genoemd. U ontvangt dus als schuldenaar niet langer zelf uw inkomsten.
 
 
Enkel particulieren kunnen een beroep doen op een collectieve schuldenregeling. Lees er hier meer over. Voor zelfstandige ondernemers zijn de insolventieprocedures van Boek XX Insolventie van ondernemingen Wetboek Economisch Recht (WER) van toepassing. Lees hier meer over faillissement.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat staat u bij en licht u alle mogelijkheden toe. Wacht niet tot de situatie te ernstig wordt. Een advocaat beter vroeg dan laat, kan u heel wat leed besparen als u in moeilijke papieren zit. Vind een gespecialiseerde advocaat in uw buurt via de uitgebreide zoekmodule.