Intellectuele eigendom

Wilt u uw eigen ontwerpen, uitvindingen of producten of die van u bedrijf beschermen? Dat kan op verschillende manieren en ongetwijfeld ook binnen uw budget. Het intellectuele eigendomsrecht biedt vele mogelijkheden zoals auteursrechten, merkenrecht, modellenrecht, octrooien of patenten … Een advocaat in intellectuele eigendomsrechten legt u uit wat al deze rechten precies inhouden en hoe u het best te werk gaat.

Uw creatie beschermen

Het intellectuele eigendomsrecht beschermt uw creatie of uw uitvindingen tegen copycats. Het biedt u een tijdelijke exclusiviteit waardoor u concurrenten in principe verbiedt bepaalde handelingen te stellen.
 
Voor sommige rechten (merkenrecht, modellenrecht, octrooien …) is een depot vereist. U moet dan taksen betalen om uw merk, model of octrooi te laten registreren bij de bevoegde instanties, zoals het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom.
 
Als u die bescherming goed plant, versterkt u uw positie als anderen u proberen te kopiëren. Volgens de regel mag kopiëren immers, tenzij die kopie een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrecht.

 

Patent of octrooi

Het patent of octrooi is wellicht het meest bekend en wordt gebruikt bij uitvindingen. In een octrooi claimt u de uitvinding van een product of werkwijze. Nadeel is dat de kosten om een octrooi te krijgen vrij hoog zijn omdat u een octrooigemachtigde onder de arm moet nemen om voor u het octrooi te schrijven.
 

Merk en model

Om een model of merk te laten registreren hebt u geen gemachtigde nodig. U kunt perfect zelf (ook online) de registratie doen. Uw merk of model moet wel voldoen aan specifieke voorwaarden en mag uiteraard geen kopie zijn van een reeds bestaand merk of model.
 
Een merk is een teken dat u gebruikt om uw diensten of producten te onderscheiden van die van een concurrent. Het kan gaan om een woord, een logo, of een combinatie van beide.
 
Een model is een creatie in 3D waarvan u de vormgeving kunt beschermen. Denk bijvoorbeeld aan designproducten.
 

Auteursrechten

Voor originele creatieve prestaties kunt u een beroep doen op het auteursrecht. U bent niet verplicht om uw werk te laten registreren, maar u heeft er wel belang bij te kunnen bewijzen dat u iets gecreëerd hebt. Registratie bij een notaris, vaststelling door een deurwaarder … Het zijn allemaal mogelijkheden om een datum van uw creatie te bewijzen.
 

Wat als u vermoedt dat iemand uw werk kopieert?

Stel, u komt een product tegen dat verdacht veel lijkt op het uwe, maar duidelijk niet van u afkomstig is. Wat kunt u doen?

  • Het belangrijkste is dat u zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt, het liefst na overleg met uw advocaat. Promomateriaal van uw concurrent, foto’s van het product, verklaringen van personen die het product aangeboden kregen of indien mogelijk een vaststelling door de deurwaarder. Het zijn allemaal goede bewijzen. Er bestaan zelfs specifieke procedures, zoals het beslag inzake namaak Info .
  • Met die bewijzen stapt u naar een advocaat die uw positie en uw rechten analyseert. Hij adviseert u over de verdere strategie, zowel wat het aspect ‘bewijs verzamelen’ betreft als het aspect ‘stopzetting van de inbreuk’.
  • Via een stakingsvordering kunt u de rechtbank een verbod laten opleggen om de ‘inbreukmakende handelingen’ verder te zetten. Uw concurrenten mogen dan niet langer dat product maken of die bepaalde naam gebruiken.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Intellectueel eigendomsrecht is een specifieke materie. U neemt daarom best tijdig contact op met een gespecialiseerde advocaat. Hij maakt u wegwijs in de verschillende rechten en legt uit welke bescherming ze bieden. Zo kunt u de juiste keuze maken om uw ontwerpen van bij het begin te beschermen.
 
Is er sprake van inbreuk op uw intellectueel eigendomsrecht, dan helpt een advocaat u de juiste maatregelen te treffen. Hij wijst u op implicaties van bepaalde keuzes. Of u de rechten inbrengt in uw vennootschap of u ze behoudt in eigen naam kan bijvoorbeeld belangrijke gevolgen hebben.
 
Vind hiernaast een advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht.
 

Een paar tips

  1. Hebt u samen met anderen iets gecreëerd? Laat dan een overeenkomst opstellen die uw onderlinge rechten regelt. Zo vermijdt u later discussies.
  2. Als uw creatie geëxploiteerd wordt door uw vennootschap, denk er dan aan om een overeenkomst op te stellen die het gebruiksrecht regelt. Laat bijvoorbeeld nagaan of het beter is om de creatie op uw naam te behouden, of ze over te dragen aan de vennootschap. Een advocaat kan u adviseren.
  3. Hebt u derden ingeschakeld om voor uw bedrijf iets te ontwerpen of te creëren waarop mogelijk intellectuele rechten geclaimd kunnen worden? Controleer dan zeker op voorhand waar die rechten naartoe gaan. Een factuur van een grafisch ontwerper die uw logo getekend heeft, betekent niet automatisch dat u dat logo zomaar mag gebruiken.
  4. Hebt u werknemers die creatieve prestaties leveren voor uw bedrijf? Neem dan in de arbeidsovereenkomst een bepaling op over het lot van die creaties.