Rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt bepaalde kosten die komen kijken bij een geschil Info . Dankzij die verzekering kunt u opkomen voor uw rechten zonder angst voor hoge kosten.

Aanvullende of afzonderlijke verzekering

Als u een auto-, brand- of familiale verzekering afsluit, is het vaak mogelijke daar meteen een aanvullende rechtsbijstandsverzekering bij af te sluiten. U kunt die rechtsbijstandsverzekering dan enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis waarover een geschil ontstaat, samenhangt met de hoofdverzekering. Zo zal de rechtsbijstand bij uw autoverzekering tussenkomen indien u bijvoorbeeld een snelheidsovertreding beging.

De kosten van zo'n aanvullende rechtsbijstandsverzekering zijn erg laag. Ze loont dus zeker de moeite, want u weet maar nooit wanneer een advocaat u kan bijstaan bij een probleem.

Er bestaan ook gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraars waar u een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering kunt afsluiten. Het toepassingsgebied van deze polis is vaak ruimer, maar de dekking en de kosten waarvoor er tussenkomst is, zijn dat niet altijd. U goed vooraf informeren is dus de boodschap.

Niet akkoord? Objectiviteitsclausule

Het kan gebeuren dat u niet akkoord gaat met het standpunt van uw rechtsbijstandsverzekeraar in uw zaak. Die laatste ziet bijvoorbeeld weinig kansen dat u uw gelijk zult halen. In dat geval kunt u een beroep doen op de objectiviteitsclausule en juridisch advies inwinnen over de slaagkansen van een eventuele procedure bij een advocaat die u zelf vrij kiest.

Deelt uw advocaat de mening van uw verzekeraar en denkt hij dat een procedure weinig slaagkans heeft, dan betaalt uw verzekeraar de helft terug van de kosten van dit advies. De andere helft moet u in dat geval zelf betalen.

Is uw advocaat echter overtuigd dat u via een procedure een grote kans maakt om uw gelijk te halen of meer schadevergoeding te bekomen, en hij motiveert dit ten gronde, dan zal uw rechtsbijstandsverzekeraar de verdere kosten van een procedure op zich nemen, ongeacht de uitspraak van de rechtbank, dus ook als de rechtbank u in het ongelijk stelt.

Start u ondanks het negatief advies van uw advocaat toch een gerechtelijke procedure en is de definitieve uitspraak gunstiger dan wat uw rechtsbijstandsverzekeraar had ingeschat, dan vergoedt uw verzekeraar de kosten van uw advocaat met terugwerkende kracht.

Een paar tips

 1. Bent u betrokken bij een geschil? Hebt u nood aan juridisch advies? Check zeker eerst zelf of via uw verzekeringsmakelaar of u een rechtsbijstandsverzekering hebt die de kosten (ook van uw advocaat) geheel of gedeeltelijk dekt. 
 2. Ga op voorhand goed na welke gerechtskosten en advocaatkosten uw rechtsbijstandsverzekering precies dekt en tot welk bedrag. 
 3. Indien u de zaak verliest, vergoedt de rechtsbijstandsverzekering meestal ook de rechtsplegingsvergoeding Info verschuldigd aan de tegenpartij. Vraag dat op voorhand na.
 4. Laat uw verzekeringspolissen regelmatig nakijken en updaten indien nodig. Het is zeker interessant om een rechtsbijstandsverzekering te overwegen. Ze kan u heel wat kosten besparen. 
 5. Ook al ziet uw verzekeraar weinig slaagkansen en raadt die een advocaat af, weet dat u via de objectiviteitsclausule (zie hoger) toch een advies kunt vragen aan een advocaat van uw keuze.

De procedure

Aarzel niet uw advocaat of rechtsbijstandsverzekeraar om vrijblijvende informatie te vragen over uw zaak.

 1. Bent u betrokken bij een geschil, check zelf of via uw verzekeringsmakelaar meteen of u een rechtsbijstandsverzekering hebt en waarvoor die tussenkomt, zowel minnelijk als gerechtelijk. U hebt steeds het recht op vrije keuze van uw advocaat.
 2. Neem zo snel mogelijk contact op met uw advocaat. Of u nu zelf schade leed of veroorzaakte, uw advocaat zal altijd eerst proberen de zaak minnelijk op te lossen.
 3. Bezorg zoveel mogelijk bewijzen. Uw advocaat onderzoekt het dossier en onderhandelt om een gerechtelijke of administratieve procedure te vermijden.
 4. Is een gerechtelijke procedure niet te vermijden? 
  • Stap zelf naar een advocaat en bezorg hem de gegevens van uw rechtsbijstandsverzekering. Uw advocaat neemt contact met hen op. 
  • Vraag uw rechtsbijstandsverzekeraar om de gegevens van uw dossier door te sturen naar de advocaat van uw keuze.
 5. De rechtsbijstandsverzekeraar zal de kosten (vb. erelonen van advocaten en experten) vergoeden.
 6. Ontstaat er discussie met de verzekeraar over de aanstelling van een advocaat, dan bestaat er een gemengde commissie saisine, opgericht in de schoot van de Orde van Vlaamse Balies. Daar beslissen afgevaardigden uit de verzekeringssector en de advocatuur samen over deze discussies.

Misverstanden over de rechtsbijstandsverzekering

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt geen schade. Niet de schade die u zelf geleden hebt, maar evenmin de schade die u toebrengt aan anderen en waarvoor u aansprakelijk gesteld bent. Daarvoor bestaan er aansprakelijkheidsverzekeringen zoals een autoverzekering of brandverzekering. Een rechtsbijstandsverzekering betaalt evenmin boetes waartoe u veroordeeld wordt. 

Een rechtsbijstandsverzekering betaalt wel de kosten die te maken hebben met het geschil zelf, het bepalen van de aansprakelijkheid, uw verdediging voor een rechtbank etc. 

Doorgaans is er geen franchise, maar geldt een minimumbedrag om te voorkomen dat er om de haverklap een beroep gedaan wordt op de rechtsbijstandsverzekering.

Veelgestelde vragen

 • Neen. Een rechtsbijstandsverzekering is in België niet verplicht, maar ze kan uiteraard erg nuttig zijn in veel gevallen, zodat u niet zelf voor gerechtskosten (ook advocatenkosten) moet opdraaien.
 • Kijk eerst zeker of u een rechtsbijstandsverzekering (aanvullend bij een andere polis of een afzonderlijke) hebt die in dat geval tussenkomt. Bij een aanvullende rechtsbijstandsverzekering moet de dagvaarding te maken met de hoofdverzekering. Bij een afzonderlijke rechtsbijstandsverzekering moet de dagvaarding onder het toepassingsgebied vallen. Bezorg alle nuttige informatie (o.a. een kopie van de dagvaarding) aan uw rechtsbijstandsverzekeraar (eventueel via uw verzekeringsmakelaar) en vermeld meteen de naam van de advocaat die u kiest.
 • Ja. De rechtsbijstandsverzekering legt de nadruk op de vrije keuze van advocaat. U kunt dus aan uw verzekeraar laten weten welke advocaat u kiest om u te verdedigen. Kent u er geen, dan stelt de rechtsbijstandsverzekeraar u een van zijn gebruikelijke advocaten voor. Zoek hier een advocaat op.
 • U kunt uiteraard zelf uw verzekeringspolis doornemen, maar vaak is die erg ingewikkeld. De eenvoudigste weg is contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar en het probleem uitleggen. Zij helpen u verder. U kunt ook altijd langsgaan bij een advocaat met uw polis. Die legt dan voor u de nodige contacten met de verzekeraar en houdt u op de hoogte.