Minnelijke oplossingen

Partners die uit elkaar gaan, kunnen ook kiezen voor een minnelijke aanpak van de punten waarover ze op het eerste zicht geen overeenstemming lijken te vinden via bemiddeling of de kamer voor minnelijke schikking. Zo kunnen ze toch eventueel nog in onderlinge overeenstemming scheiden.

Wat houdt bemiddeling in?

Dankzij bemiddeling kunt u vermijden dat een vreemde een beslissing neemt om uw geschil te regelen. Als u kiest voor bemiddeling bent u samen verantwoordelijk voor de eindbeslissing.
 
Een bemiddelaar helpt u te zoeken naar oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Dat gebeurt aan de hand van vertrouwelijke gesprekken, die een bemiddelaar in goede banen leidt.
 
Een bemiddelaar moet neutraal blijven ten aanzien van alle betrokkenen, en mag dus in principe geen inhoudelijk advies geven. Een voordeel van bemiddeling is dat u er in elk stadium van de familiale procedure mee kunt starten.
 
Tip: Ook een advocaat kan als bemiddelaar optreden. Via www.juridat.be/bemiddeling/ vindt u een lijst van alle advocaten die erkend zijn als bemiddelaar in familiezaken. Let wel: alle betrokkenen moeten het eens zijn over de persoon van de bemiddelaar.

Wat is de rol van een kamer voor minnelijke schikking?

Voor een minnelijke oplossing van een familiaal geschil kunt u ook op elk moment, zelfs als er al een procedure loopt, terecht bij de kamer voor minnelijke schikking van de familierechtbank. Daar kunt u, onder begeleiding van een rechter, uw familiaal geschil proberen op te lossen en een bereikt akkoord laten bekrachtigen. De debatten zijn vertrouwelijk, er gelden geen formaliteiten en het is bovendien gratis.

Waarom kiezen voor een minnelijke oplossing?

  • Dankzij deze minnelijke conflictoplossingen behouden partijen de verantwoordelijkheid en beslissingsvrijheid over hun geschillen.
  • De overeenkomst of het akkoord dat bereikt wordt, is bovendien een betere basis voor een verdere relatie dan een gerechtelijk beslissing. Vaak moet u immers nog een hele tijd verder met de andere partij, bijvoorbeeld als u samen kinderen heeft.
  • Tot slot bespaart deze vorm van conflictoplossing u tijd en kosten die vaak eigen zijn aan een gerechtelijke procedure, waarbij elke partij de rechter tracht te overtuigen van zijn gelijk.
Lukt het toch niet om tot een minnelijke oplossing te komen? Dan kunt u kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT) of een echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (EOO).

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Als u kiest voor bemiddeling kan een advocaat u bijstaan aan de zijlijn door u advies te verlenen over alle mogelijke opties, uw rechten of uw plichten. Hij helpt bij de voorbereiding van vergaderingen of kaart mogelijke discussiepunten aan om een akkoord te verfijnen.
 
Ook als u kiest voor de kamer voor minnelijke schikking staat een advocaat u bij. Hij kan u helpen met de voorbereiding van de zittingen, adviseert u over de mogelijke oplossingen en indien u wenst begeleidt hij u op de zittingen zelf.