Inkortingregels

De inkortingregels zijn van toepassing als de reserve werd aangetast en de erflater dus meer aan anderen gaf dan het beschikbaar deel toelaat.
 

Schenkingen buiten erfdeel en legaten

In principe krijgen alle kinderen een gelijk deel. Daarvan afwijken is mogelijk via een schenking buiten erfdeel of een legaat in een testament. In dat geval is het de bedoeling die persoon iets extra te geven. Deze schenkingen en legaten moeten daarom aangerekend worden op het beschikbaar deel waarover de erflater vrij kan beschikken. Overtreft de schenking dat beschikbaar deel en wordt dus de reserve aangetast, dan kunnen de reservataire erfgenamen inkorting vragen. Dat kan door elke reservataire erfgenaam individueel beslist worden.
 

Inkorting in waarde

De inkorting gebeurt net als de inbreng voortaan in waarde. Dat betekent dat diegene die ‘te veel kreeg’ het verschil in geld moet betalen.
Hierop bestaan 3 uitzonderingen.

  1. De langstlevende echtgenoot heeft recht op vruchtgebruik van de gezinswoning en huisraad. Ze mag er met andere woorden blijven wonen. Zij mag dit recht in natura opeisen als dit door schenkingen of legaten afgenomen zou zijn.
  2. Als de erflater een algemeen of bijzonder legaat aan een derde deed die de reserve van de kinderen aantast, dan kunnen die laatsten toch inbreng in natura eisen. Dat is niet zo voor schenkingen bij leven aan een derde of voor legaten aan erfgenamen. In dat geval gebeurt de inbreng in waarde.
  3. Als de begiftigde tot inkorting gehouden is en zelf aanbiedt een geschonken goed in natura terug te geven, dan kunnen de reservataire erfgenamen dat niet weigeren.