Trouwen 

Als u trouwt, beloven u en uw partner elkaar bij te staan in goede en kwade dagen. Ook juridisch leidt een huwelijk tot een aantal rechten en plichten.

Huwelijkscontract of wettelijk stelsel

Sluit u geen huwelijkscontract af dan valt u onder het wettelijk stelsel. Dat betekent dat alles wat u voor uw huwelijk had eigen is, net als alles wat u tijdens uw huwelijk erft of u geschonken wordt. Al wat u tijdens het huwelijk verdient en koopt is gemeenschappelijk.
 
Met een huwelijkscontract kunt u afwijken van deze regeling. Enkel een notaris kan een huwelijkscontract opstellen.
 
Kiest u voor het stelsel van gemeenschap van goederen, dan behoort alles aan u en uw partner, zowel wat u voor het huwelijk had, als wat u tijdens het huwelijk erft of verdient. Kiest u voor een scheiding van goederen, dan bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen. Elke partner heeft in dat geval enkel zijn eigen goederen. Er bestaan uiteraard heel wat tussenvormen.
 
Een advocaat overloopt samen met u alle opties en adviseert u welke specifieke regeling het best aansluit bij uw situatie en wensen.

Denkt u eerder aan samenwonen? Hier vindt u meer informatie over wettelijk en feitelijk samenwonen.

Fiscale gevolgen

Een huwelijk heeft ook fiscale gevolgen. Een advocaat kan u helpen dit alles te optimaliseren.

 • Voor de berekening van de inkomstenbelasting worden de inkomsten van u en uw partner sinds enkele jaren niet langer samengevoegd. U dient wel samen een belastingaangifte in en wordt gezamenlijk belast, maar uw belastbaar inkomen en de berekening van de belasting is volledig gescheiden.
 • Via het huwelijksquotiënt kunt u wel een deel van de beroepsinkomsten van de ene partner overdragen naar de andere partner, die zelf geen of weinig beroepsinkomsten heeft. Op die manier geniet u een lager belastingtarief.
 • Als uw partner meehelpt bij uw professionele activiteiten, als zelfstandige of vrije beroeper, dan kunt u hem of haar in bepaalde gevallen een verloning toekennen. Die verloning moet overeenstemmen met een normale vergoeding voor het geleverde werk en is in principe beperkt tot 30% van uw inkomsten, tenzij u bewijst dat de bijdrage groter is.
 • Eens getrouwd kunt u ook de uitgaven in het kader van een hypothecair krediet fiscaal zodanig onder elkaar verdelen dat u optimaal de voordelen benut.

Erfrecht

Bent u getrouwd en hebt u kinderen, dan voorziet de wet dat de langstlevende partner het vruchtgebruik op de volledige nalatenschap erft en de kinderen de naakte eigendom.

Zijn er kinderen uit een vorige relatie, dan kan het vruchtgebruik van de langstlevende partner al in het huwelijkscontract beperkt worden tot bepaalde bestanddelen van de nalatenschap (waarvan minstens de gezinswoning en het huisraad).
 
Zijn er geen kinderen, dan erft de langstlevende het aandeel van de overledene in de gemeenschap (als die er is) in volle eigendom en het vruchtgebruik op het eigen vermogen van de overledene.
 
Dit alles voor zover u niet zelf bepaalde zaken met betrekking tot uw nalatenschap bij testament regelde. Hier vindt u meer informatie over het nieuwe erfrecht.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Huwelijkscontracten worden verplicht afgesloten (en eventueel gewijzigd) bij een notaris. Toch is het interessant om op voorhand een advocaat te raadplegen en advies in te winnen.
 
Een advocaat heeft de kennis en de ervaring om u te wijzen op de gevolgen van de gekozen regeling en op de zaken die u best laat opnemen in uw contract. Hij heeft hierbij niet alleen oog voor uw specifieke wensen, maar hij weet bovendien door zijn ervaring in de rechtbank als geen ander welke problemen kunnen bovendrijven bij een relatiebreuk.
 
Ook als uw situatie wijzigt, omdat u bijvoorbeeld kinderen krijgt, geld erft, een eigen zaak start ... is het interessant om uw huwelijkscontract onder de loep te laten nemen en indien nodig te laten aanpassen aan uw nieuwe situatie.

Goed om te weten

 • Koopt u samen met uw partner een huis?
  Win advies bij een advocaat over de zaken die u onmiddellijk kunt laten opnemen in de aankoopakte of apart moet regelen in een huwelijkscontract.
 • U hertrouwt en hebt kinderen uit een vorige relatie?
  Ook dan is het zinvol om advies in te winnen over de mogelijkheden om uw kinderen of partner te beschermen als u overlijdt.
 • Bent u zaakvoerder van een eenmansbedrijf? Dan beschermt u de bezittingen van uw partner best via een aangepast huwelijkscontract. Meer info nodig? Ga langs bij een advocaat en neem alvast een kijkje bij het thema ondernemen.
 • Overlijdt uw partner als gevolg van een arbeidsongeval als werknemer? U maakt in dat geval in principe aanspraak op een persoonlijke rente als vergoeding vanwege de wetsverzekeraar van de werkgever.
Wilt u weten wat het verschil is tussen trouwen en samenwonen? Hier vindt u meer informatie over wettelijk en feitelijk samenwonen en de gevolgen van die keuze.