Diefstal & geweld

Bent u het slachtoffer van een diefstal of geweldpleging? Als u aangifte doet of klacht neerlegt bij de politie kan de dader opgespoord en gestraft worden. Een advocaat adviseert u en loodst u door de ingewikkelde strafprocedure.

Aangifte bij de politie

Een inbraak in uw woning of auto, uw handtas wordt hardhandig gestolen, u werd aangerand of geslagen ... Om het strafonderzoek te kunnen starten als slachtoffer, moet u aangifte doen bij de politie.
 
U hebt de keuze:

 • Gewoon aangifte doen
 • U registreren als benadeelde persoon
 • U burgerlijke partij te stellen bij de onderzoeksrechter
 
Doet u gewoon aangifte bij de politie, dan eindigt het daar. De politie voert een onderzoek, maar u wordt verder niet op de hoogte gehouden van de stafprocedure en kunt dus ook geen schadevergoeding eisen.
 
Registreert u zich als benadeelde persoon, dan mag u tijdens het onderzoek het strafdossier inzien en wordt u geïnformeerd als uw zaak geseponeerd of zonder gevolg gerangschikt wordt. Bij uw aangifte ontvangt u een document waarmee u zich kunt laten registreren. De zaak wordt niet sowieso voor de strafrechter gebracht, maar u kunt wel zelf naar de rechter stappen om een schadevergoeding te eisen als u aantoont dat de verdachte daarvoor verantwoordelijk is.
 
Stelt u zich burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter, dan moet die de zaak sowieso verder onderzoeken. Als het Openbaar Ministerie na het onderzoek beslist om te vervolgen, kunt u als burgerlijke partij via uw advocaat pleiten voor de strafrechter. U kunt dan ook een schadevergoeding eisen. Meer details over het verloop van de strafprocedure vindt u hier.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Bovenop de emotionele stress die u als slachtoffer ervaart, is een strafprocedure ingewikkeld. Bijstand van een advocaat kan daarom zeker een steun zijn. Afhankelijk of u enkel aangifte doet bij de politie, zich registreert als benadeelde persoon of zich burgerlijke partij stelt voor de onderzoeksrechter, wordt u minder of meer betrokken bij het strafproces tegen de dader.
 
Een advocaat begeleidt u doorheen de procedure en verdedigt uw belangen. Hij staat u bij, adviseert u als u verhoord wordt en pleit voor u in de rechtbank. Als het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking of een bemiddeling in strafzaken voorstelt, helpt uw advocaat u te onderhandelen.
 
Meer over uw rechten tijdens een verhoor.

Vind via de zoekfunctie hiernaast een advocaat in uw buurt.

Hoe verloopt de strafprocedure?

 1. U doet aangifte van het misdrijf bij de politie. Politie en Openbaar Ministerie onderzoeken de zaak en kunnen u verschillende keren verhoren om een volledig beeld te krijgen van de feiten. Ontdek meer over uw rechten tijdens een verhoor.
 2. Het Openbaar Ministerie beslist ofwel dat er geen onderzoek nodig is en seponeert de zaak, ofwel brengt het de zaak voor de strafrechter. Als u zich burgerlijke partij stelt, kunt u of uw advocaat pleiten en een schadevergoeding eisen.
 3. De strafrechter beslist over de schuld en straf van de dader en bepaalt de schadevergoeding.
 4. Gaat u als burgerlijke partij niet akkoord met die schadevergoeding, dan kunt u in hoger beroep gaan. Opgelet, u kunt niet in hoger beroep gaan tegen de opgelegde straf.
 5. Tegen een vrijspraak kunt u in hoger beroep gaan in die mate dat de verdachte niet schuldig wordt verklaard en dus geen fout heeft gemaakt die aanleiding geeft tot een schadevergoeding.

Een paar tips

 1. Voor morele steun en praktische info kunt u terecht bij de dienst slachtofferonthaal en in de justitiehuizen.
 2. U registreren als benadeelde persoon doet u via een formulier dat u bij uw aangifte krijgt. U wordt in dat geval op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure.
 3. Als slachtoffer hebt u niets te zeggen over de straf van de dader. U kunt wel vragen om geïnformeerd te worden of eventueel gehoord te worden over bijzondere voorwaarden bij de strafuitvoering. Een advocaat helpt u van die mogelijkheid optimaal gebruik te maken.
 4. Wilt u geïnformeerd worden over de strafuitvoering, dan moet u een slachtofferverklaring bezorgen aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank.

Veelgestelde vragen