Verhoor verdachte

Schuldig of onschuldig, als de politie u verdenkt van een misdrijf en u verhoort, hebt u bepaalde rechten en plichten. Zo mag u altijd op voorhand vertrouwelijk overleggen met een advocaat. Die mag trouwens ook aanwezig zijn tijdens het verhoor om u te helpen een gestructureerde verklaring af te leggen.

Uw rechten tijdens een verhoor

Als u verdacht wordt van een misdrijf kan de politie u verhoren. Voor een verhoor deelt de politie u uw rechten mee.

Zo hebt u recht op voorafgaand vertrouwelijk overleg en bijstand van een advocaat
Gaat het om feiten waarop een vrijheidsstraf staat en werd u aangehouden, dan wordt u een advocaat toegewezen op basis van de Salduz-wetgeving indien u er zelf geen hebt. Als meerderjarige kunt u afstand doen van dit recht, als minderjarige kan dat niet.

Naast het recht op bijstand van een advocaat, hebt u bijvoorbeeld het recht om te zwijgen tijdens het verhoor. De politie mag u vragen stellen, maar mag u niet dwingen om bekentenissen af te leggen of uzelf te beschuldigen. Ze mag geen geweld gebruiken en mag niet beloven dat u vrijgelaten zal worden als u bekentenissen aflegt, of mag niet dreigen u langer vast te houden als u geen verklaring aflegt.

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Een advocaat helpt uw rechten tijdens een verhoor optimaal te garanderen. Denk niet dat u geen advocaat nodig heeft omdat u onschuldig bent. Onder druk zegt iemand al eens verwarrende of onware dingen. Een advocaat helpt u een gestructureerde verklaring af te leggen en beschermt u tegen eventuele druk of zelfs geweld van de politie. Alles wat u tijdens een verhoor zegt, wordt immers ook opgeschreven in een proces-verbaal en kan gebruikt worden als bewijs.
 
Maak dus zeker gebruik van dit recht op een advocaat en doe er geen afstand af. U mag uw advocaat vrij kiezen. Hebt u zelf geen advocaat? Zoek via de zoekfunctie hiernaast een advocaat in uw buurt. 
 
Werd u gearresteerd op verdenking van feiten waarop een vrijheidsstraf staat, dan zoekt de politie voor u een advocaat via de Salduz-webapplicatie als u er zelf geen hebt om uw consultatie- en bijstandsrecht te garanderen. Dit is een elektronische permanentiedienst georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies. Ontdek hier alles over Salduz.

5 nuttige weetjes

  1. Als de politie u uitnodigt voor een verhoor is het niet altijd duidelijk of zij u beschouwt als getuige of verdachte. Vraag dat goed na, want als verdachte hebt u recht op een advocaat. Dat staat meestal ook zo vermeld in de uitnodiging.
  2. Als u gearresteerd wordt op verdenking van feiten waarop een vrijheidsstraf staat, dan hebt u een gewaarborgd recht op bijstand van een advocaat. Dat betekent dat u een advocaat toegewezen krijgt via de Salduz-applicatie als u er zelf geen hebt. Als meerderjarige kunt u wel afstand doen van dit recht, maar dat is af te raden. Een advocaat adviseert u over wat u het best wel en niet zegt en controleert of de politie zich aan de regels houdt.
  3. Alles wat u tijdens een verhoor zegt, wordt genoteerd in een proces-verbaal en kan als bewijs gebruikt worden. U hebt het recht om dat na te lezen. Maak daar gebruik van en controleer of uw woorden niet te veel verdraaid of samengevat zijn.
  4.  Is er geen advocaat aanwezig tijdens het verhoor, vraag dan om alle vragen en antwoorden letterlijk te noteren in het proces-verbaal. Zo wordt uw verklaring letterlijk en correct weergegeven.
  5.  Wordt u als slachtoffer of getuige gehoord in een zaak dan hebt u geen wettelijk recht op bijstand van een advocaat, maar mag u wel zelf uw advocaat meebrengen.

Veelgestelde vragen

  • Neen. De politie en het Openbaar Ministerie moeten bewijs verzamelen om aan te tonen of u al dan niet schuldig bent. Als u mensen kent die uw verklaring kunnen bevestigen en u bijvoorbeeld een alibi kunnen bezorgen, of u hebt documenten die uw verklaring bevestigen, dan mag u die altijd meedelen aan de politie. Maar dat is geen verplichting.
  • U bent niet verplicht een beroep te doen op een advocaat, maar het is wel uw recht en het is ook aan te raden. De Orde van Vlaamse Balies ontwikkelde een elektronische permanentiedienst de zgn. Salduz-webapplicatie. Als u met een advocaat wil overleggen voor uw verhoor, dan laat u dat weten aan de politie. Zij contacteert de permanentiedienst en het systeem wijst u binnen de 2 uur een advocaat toe die u zal bijstaan bij het verhoor.
    Meer over Salduz en uw rechten bij verhoor als verdachte.