Verkeersovertredingen

Een ongeval veroorzaken, een zware snelheidsovertreding, dronkenschap of alcoholintoxicatie, vluchtmisdrijf, door het rood rijden, onverzekerd of zonder rijbewijs rijden … Het zijn allemaal verkeersinbreuken waarvoor u strafrechtelijk vervolgd kunt worden voor de politierechtbank.

Proces-verbaal en strafonderzoek

Vanaf het moment dat de politie een proces-verbaal opstelt van de feiten, wordt een strafonderzoek gevoerd. Het resultaat daarvan is dat de zaak zonder gevolg gerangschikt wordt (geseponeerd) of dat er strafrechtelijk vervolgd wordt.

Verdediging voor de rechtbank

Als u een verkeersovertreding begaan hebt waarvoor u voor de politierechter moet verschijnen, kunt u zichzelf verdedigen of een beroep doen op een advocaat. Die laatste staat u bij voor de rechtbank met zijn specifieke kennis en ervaring. Een goede argumentatie kan immers een groot verschil betekenen voor de straf die u krijgt.
 

Verzachtende omstandigheden

Verzachtende omstandigheden zijn individuele omstandigheden waardoor een rechter een vorm van begrip kan opbrengen voor uw overtreding. U reed bijvoorbeeld te snel omdat uw vrouw op het punt stond te bevallen.

Als uw advocaat verzachtende omstandigheden aantoont, kan een politierechter de wettelijk bepaalde geldboete verminderen. Hij kan eventueel ook de intrekking van uw rijbewijs aanpassen, zodat u bijvoorbeeld tijdens de week nog steeds uw wagen kunt gebruiken om te gaan werken.
 

Intrekking van het rijbewijs en verval van het recht tot sturen

Als de politie uw rijbewijs intrekt, gaat het om een administratieve intrekking. U moet uw rijbewijs meteen afgeven en het na 6 uur op het commissariaat ophalen. Bij meer ernstige feiten wordt uw rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. In tussentijd mag u geen voertuig besturen. Enkele redenen voor intrekking zijn onder meer alcoholintoxicatie, weigering van een alcoholtest, dronkenschap, positieve speekseltest (drugs), vluchtmisdrijf met gewonden. Intrekking van het rijbewijs staat los van een eventuele latere strafrechtelijke veroordeling door een rechter voor deze feiten.
 
Verval van het recht tot sturen of een rijverbod is een straf die een rechter uitspreekt als gevolg van een overtreding. Soms worden aan deze veroordeling voorwaarden verbonden. Voor u opnieuw het recht hebt om een voertuig te besturen en dus uw rijbewijs terugkrijgt, kan de rechter u opleggen bepaalde herstelexamens af te leggen of onderzoeken te ondergaan. Het gaat om theoretische, praktische, medische en psychologische proeven die u met succes moet ondergaan voor u opnieuw mag rijden.
 
Verval van het recht tot sturen kan ook uitgesproken worden als iemand lichamelijk ongeschikt bevonden wordt door een rechter tot het besturen van een motorvoertuig.
 
Aarzel niet om een advocaat te raadplegen als u vragen hebt. Hij geeft u graag tekst en uitleg.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Het verkeersrecht is een complexe materie. Vanuit zijn ervaring staat een advocaat u bij. Hij wijst op specifieke omstandigheden om de rechter op juridische of feitelijke gronden te overtuigen dat u geen, of geen volledige, schuld treft. En zelfs als u wel schuldig bent, kan een goede argumentatie een groot verschil betekenen voor de straf die u krijgt.

Op zoek naar een advocaat gespecialiseerd in verkeersrecht? Vind er een via de zoekmodule hiernaast. 
 
Wist u dat een rechtsbijstandsverzekering soms de advocaatkosten voor verdediging voor een politierechtbank vergoedt? Hebt u zo’n polis, check dan zeker de voorwaarden. Soms zit in uw autoverzekering ook een aanvullend luik rechtsbijstand. Kijk dat zeker na. U kunt ook een afzonderlijke polis afsluiten.

Kom hier alles te weten over de rechtsbijstandsverzekering.

Hoe verloopt een procedure voor de politierechtbank?

 • U ontvangt een dagvaarding om te verschijnen voor de politierechter. Op de zitting probeert het Openbaar Ministerie, dat de staat vertegenwoordigt, aan te tonen dat u schuldig bent en eist een straf.
 • Eventuele burgerlijke partijen – slachtoffers die schade leden als gevolg van uw verkeersovertreding – krijgen het woord.
 • U mag zich, via uw advocaat, verdedigen.
 • De politierechter doet uitspraak over schuld en straf. Meestal gaat het om een geldboete of werkstraf, al dan niet aangevuld met een rijverbod. Soms wordt een korte gevangenisstraf opgelegd.
 • Als u een rijverbod krijgt, dan moet u uw rijbewijs naar de griffie brengen. U kunt het daar, na afloop van uw rijverbod, weer ophalen. In al die tijd mag u niet met de auto rijden.
Een procedure voor een politierechtbank is een strafprocedure. Ontdek hier meer over de soorten gerechtelijke procedures.
 

Verzet of hoger beroep

Bent u of uw advocaat niet aanwezig op de zitting, dan kan de politierechter toch een uitspraak doen via een vonnis op verstek. Gaat u niet akkoord gaat met deze uitspraak, dan kunt u verzet aantekenen. De politierechter moet zich in dat geval opnieuw buigen over de zaak nadat hij uw verdediging heeft gehoord. Verzet aantekenen is gebonden aan strenge voorwaarden en termijnen. U schakelt daarom best zo snel mogelijk een advocaat in, en zeker zodra u kennis krijgt van het verstekvonnis.

Bent u wel aanwezig tijdens de zitting, maar het niet eens met de uitspraak van de politierechter, dan kunt u hoger beroep aantekenen. Een correctionele rechter zal uw zaak opnieuw behandelen. Ook daar gelden strenge voorwaarden en termijnen en is bijstand van een advocaat geen overbodige luxe.

Een paar tips

 1. Soms is in uw autoverzekering een rechtsbijstandsverzekering inbegrepen. De verzekeringsmaatschappij betaalt dan (een deel van) uw advocatenkosten. Bekijk de voorwaarden goed want sommige zaken zijn uitgesloten en weet dat u altijd vrij een advocaat kunt kiezen.
 2. Als u een dagvaarding krijgt, lees die dan grondig na. Ze vermeldt meteen waar en wanneer uw zaak wordt behandeld door de politierechter.
 3. Hebt u vragen over uw dagvaarding, stel ze aan een advocaat dankzij het gratis eerstelijnsadvies. Hij legt u uit welke stappen u moet ondernemen.

Veelgestelde vragen

 • Ja, dat kan als de politierechter dat gepast vindt. Soms vraagt hij daarom eerst wat extra informatie op over uw persoonlijke situatie. Voor het geval u de werkstraf niet zou uitvoeren legt hij daarnaast een vervangende straf (geldboete of gevangenisstraf) op. Een werkstraf betekent dat minimaal 20 en maximaal 300 uren gepresteerd moeten worden binnen het jaar. Ze komt niet op het strafblad. Voorbeelden zijn werken bij technische gemeentediensten of groendiensten, openbare bibliotheken of niet-private bejaardentehuizen. Meer info vindt u hier.
 • Ja, een veroordeling tot een politiestraf wordt opgenomen in het strafregister. Drie jaar na de definitieve gerechtelijke beslissing wordt de veroordeling wel uitgewist. Dat betekent dat ze in het strafregister blijft staan, maar dat ze niet meer vermeld wordt op het uittreksel uit het strafregister dat het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’ vervangt.
   
 • De politie kan u na een verkeersovertreding een voorstel tot minnelijke schikking (geldboete) doen. Als u daarop ingaat en de boete betaalt, is de kous af. Doet u dat niet, bijvoorbeeld omdat u het bedrag te hoog vindt, dan moet u toch nog voor de politierechter verschijnen. Houd er rekening mee dat als de politierechter u dan veroordeelt, de geldboete vermenigvuldigd wordt met de wettelijke ‘opdeciemen’. Een boete van 50 euro wordt dan vermenigvuldigd met 6. Tel daar de gerechtskosten bij en het bedrag kan hoog oplopen. Denk dus goed na vooraleer u een minnelijke schikking aanvaardt of niet. Een advocaat kan u meedelen wat de minimum- en de maximumboete is die de rechtbank kan opleggen.