Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht omvat alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Belgische onderdaan zijn.

Asiel aanvragen

Mensen die leven in een land in oorlog of waar systematisch de mensenrechten geschonden worden, moeten soms hun land ontvluchten. Hetzelfde geldt voor mensen die problemen hebben van politieke, godsdienstige of etnische aard, die worden onderdrukt als vrouw of wegens hun seksuele geaardheid. Als zij aankomen in België kunnen zij asiel aanvragen. 

Meer weten

Gezinshereniging

Gezinsleden van personen die in België verblijven kunnen onder bepaalde voorwaarden ook toestemming krijgen om naar België te komen. Dat heet dan ‘verblijf op grond van gezinshereniging’. De wetgeving over dit onderwerp is erg technisch. Een advocaat kan helpen om bepaalde valkuilen te vermijden.

Meer weten

Humanitaire regularisatie

Humanitaire regularisatie op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet (VW) is vaak een laatste redmiddel voor mensen zonder papieren om hun verblijf in ons land te regulariseren. Toch is de slaagkans van deze procedure klein. 

Meer weten
 

Medische regularisatie

Wie ernstig ziek is of een levensbedreigende aandoening heeft, kan medische regularisatie aanvragen indien in zijn land van herkomst of verblijfsland geen aangepaste behandeling mogelijk is en/of er geen gepaste medicatie voor handen is.

Meer weten

Minderjarigen zonder begeleiding

Minderjarigen die zonder begeleiding aankomen in België zijn heel kwetsbaar. Ze hebben altijd recht op bijstand van een advocaat en ze krijgen extra bescherming en begeleiding.

Meer weten

Vrijheidsberoving

De overheid beschikt over een aantal veiligheids- en verwijderingsmaatregelen om haar migratiebeleid uit te voeren zoals opsluiting en uitwijzing.

Meer weten