Arbeidsongeval

Wat moet u doen bij een arbeidsongeval?

Als uw werknemer een letsel oploopt door een ongeval tijdens en door het feit van zijn arbeidsovereenkomst dan is sprake van een arbeidsongeval. Het gaat om ongevallen tijdens het werk, maar ook om ongevallen op de weg van en naar het werk.
 
Er moet aan 3 voorwaarden voldaan zijn:

  1. Een plotse gebeurtenis of ongeval, dus geen ziekte.
  2. Een mentaal of lichamelijk letsel.
  3. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er moet dus een oorzakelijk verband bestaan tussen het ongeval en de arbeid.
 
Uw werknemer moet deze 3 elementen bewijzen.
 
Als werkgever moet u aangifte doen bij
  • de arbeidsongevallenverzekeraar  Info ;
  • de dienst voor preventie en bescherming op het werk;
  • de inspectie toezicht op het welzijn op het werk Info ;
  • de politie Info
Voor elk ongeval dan minstens 4 dagen arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt, moet u een arbeidsongevallensteekkaart laten opstellen door de dienst preventie op het werk. Bij een ernstig arbeidsongeval moet de preventieadviseur een uitgebreid verslag opstellen. U moet als werkgever een medisch attest met een beschrijving van alle vastgestelde letsels aan de arbeidsongevallenverzekeraar bezorgen.
 
Opgelet, als u geen aangifte doet van het arbeidsongeval riskeert u een geldboete van 400 tot 8.000 euro.
 
Als werkgever kunt u strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden naar aanleiding van eventuele nalatigheid bij de tewerkstelling. Dat kan wegens het misdrijf van onopzettelijke slagen en verwondingen Info  of onopzettelijke doodslag Info .
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Schakel van in het begin een advocaat in om u bij te staan zodat alles volgens de regels verloopt. Hij verleent u bijstand vanaf de aangifte, begeleidt u bij een mogelijke ondervraging door de inspectiedienst of bij de besloten behandeling voor de raadkamer of de publieke behandeling voor de correctionele rechtbank.

Vind een advocaat in uw buurt gespecialiseerd in arbeidsrecht via de zoekmodule.

Arbeidsongeval bij thuiswerk

Mensen werken steeds vaker van thuis uit, onder andere om kostbare pendeltijd te besparen. Telewerk of thuiswerk wordt ook vanuit de politiek gepromoot. Het brengt veel voordelen met zich mee, maar wat gebeurt er als uw werknemer tijdens het thuiswerk van de trap valt, en daar belangrijke letsels aan overhoudt? Wanneer wordt een ongeval in de eigen woonst een arbeidsongeval?
 
Wanneer komt uw verzekeraar tussen?
Uw werknemer is verplicht om aan te tonen dat het ongeval naar aanleiding van het werk gebeurde. Pas dan kan de arbeidsongevallenverzekeraar tussenkomen. De wet stelt dat het ongeval moet gebeuren op de plaats of de plaatsen die gekozen zijn als plaats om het werk te verrichten.
 
Het ongeval moet gebeuren tijdens de periode van de dag waarvan uw werknemer schriftelijk bevestigd heeft dat er arbeid verricht kan worden. Deed die dat niet, dan zal de arbeidsongevallenverzekeraar nagaan of het ongeval tijdens de normale kantooruren plaatsvond. Werd er buiten de kantooruren gewerkt, dan moet uw werknemer aantonen dat hij effectief aan het werk was toen het ongeval gebeurde.
 
Om discussies te vermijden zet u best een paar zaken op papier. Laat uw werknemer zijn thuiskantoor als plaats voor thuis- of telewerk in detail beschrijven en maak schriftelijke afspraken over de telewerkuren.