welzijn op het werk

Wat is welzijn op het werk?

Veiligheid, bescherming van de gezondheid, ergonomie, hygiëne, psychosociale belasting zoals stress, burn-out, pesten, geweld … Het zijn allemaal aspecten die deel uitmaken van het welzijn van uw werknemer. Ook seksueel ongepast gedrag hoort daarbij. In deze #MeToo-tijden een heel actueel thema.
 
Welzijn op het werk is dus een zeer breed thema. Op www.belgium.be en www.werk.belgie.be vindt u uitgebreide informatie over de verschillende aspecten ervan en de actiemiddelen die voorhanden zijn.
 
Zit u met vragen of twijfels? Aarzel niet om een advocaat om advies te vragen.
 

Voorzie een plan van aanpak

Als werkgever moet u het welzijn van uw werknemers bevorderen door collectieve en individuele beschermingsmaatregelen te nemen, aan risicopreventie te doen, opleidingen en informatie aan te bieden.
 
U moet met andere woorden een plan van aanpak hebben om problemen rond welzijn op het werk te voorkomen en op te lossen. Dat geldt zowel voor grote bedrijven met een uitgebreide HR-afdeling als voor kleine bedrijven.
 
Hoe duidelijker bepaalde zaken vooraf geregeld zijn, hoe vlotter de oplossing als het fout loopt. Schenk daarom voldoende aandacht in uw arbeidsreglement aan welzijn op het werk, preventie en wat uw werknemers kunnen ondernemen indien er iets gebeurt.
 
Daarnaast doet u er goed aan een bedrijfspolicy op te stellen op maat van uw bedrijf en activiteit waarin een aantal zaken opgelijst worden rond preventie en actiemiddelen. Een advocaat helpt u daarmee en geeft u advies op maat.
 

Wat kunt u doen als het fout loopt?

Het eerste aanspreekpunt voor een werknemer als er zich een probleem voordoet, is de dienst voor preventie en bescherming op het werk. U kunt die intern organiseren of uitbesteden aan een externe partner. Sowieso moet u als bedrijf een preventieadviseur en liefst ook een vertrouwenspersoon aanstellen.
 
Objectief gevaar
Als het gaat om psychosociale belasting dan bent u als werkgever enkel aanspreekbaar als het gaat om een objectief gevaar in de werksituatie. Dat betekent dat de gemiddelde werknemer in dezelfde omstandigheden psychische of soms ook lichamelijke schade kan oplopen. Sommige beroepen en jobs houden immers een zekere belasting in die eigen is aan dat soort werk. Denk aan hulpverleners. In dat geval kan een werknemer u daarover niet aanspreken. U moet wel het nodige doen om de risico’s te beperken en daar middelen of opleiding voor voorzien. Als de oorzaak in het privéleven van uw werknemer ligt, zoals een sterfgeval of relatiebreuk, kunt u als werkgever evenmin aangesproken worden.
 
Praten en bemiddelen
Als er zich een probleem stelt van pesten, stress of ongewenst seksueel gedrag, dan is de eerste stap naar een oplossing altijd praten. De vertrouwenspersoon of preventieadviseur zal in dat geval bemiddelen tussen uw werknemer en uzelf.
 
Klacht neerleggen
Levert de bemiddeling niet het gewenst resultaat op, dan kan uw werknemer klacht neerleggen.
 
Bij een interne klacht zal de preventieadviseur de zaak onderzoeken. Als werkgever moet u actief en constructief meewerken aan een oplossing. Zodra uw werknemer klacht neerlegt, kunt u die persoon niet ontslaan gedurende 12 maanden.
 
In een volgende fase kan uw werknemer naar de arbeidsinspectie stappen of nog verder gerechtelijke stappen ondernemen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Hebt u te maken met een probleem rond welzijn op het werk, dan schakelt u best meteen een advocaat in. Hij kan u uitleggen wat uw rechten en mogelijkheden zijn. Hij zal u bijstaan ook tijdens de bemiddelingsfase.
 
Maar ook preventief kan een advocaat u helpen en adviseren bij het opstellen van een duidelijk arbeidsreglement of een bedrijfspolicy op maat van uw specifieke activiteit.