Arbeidsongeval

Wat is een arbeidsongeval?

Als u een letsel oploopt door een ongeval tijdens en door het feit van uw arbeidsovereenkomst dan is er sprake van een arbeidsongeval. Het gaat dus om ongevallen terwijl u aan het werk bent, maar ook ongevallen op de weg van en naar het werk vallen daaronder.
 
Er moet aan 3 voorwaarden voldaan zijn:

  1. Een plotse gebeurtenis of ongeval, dus geen ziekte.
  2. Een mentaal of lichamelijk letsel.
  3. Tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Er moet dus een oorzakelijk verband bestaan tussen het ongeval en de arbeid.
 
Als werknemer moet u deze 3 elementen bewijzen.
 

Arbeidsongeval bij thuiswerk

Mensen werken steeds vaker van thuis uit, onder andere om kostbare pendeltijd te besparen. Telewerk of thuiswerk wordt ook vanuit de politiek gepromoot. Het brengt veel voordelen met zich mee. Maar wat gebeurt er als u tijdens het thuiswerk van de trap valt en daar belangrijke lichaamsletsels aan overhoudt? Wanneer wordt een ongeval in de eigen woonst een arbeidsongeval?
 
Wanneer komt de verzekeraar van uw werkgever tussen?
Als werknemer bent u verplicht om aan te tonen dat het ongeval naar aanleiding van het werk gebeurde. Pas dan kan de arbeidsongevallenverzekeraar tussenkomen. De wet stelt dat:

  • Het ongeval moet gebeuren op de plaats of de plaatsen die u hebt gekozen als plaats om uw werk te verrichten.
  • Het ongeval moet gebeuren tijdens de periode van de dag waarvan u schriftelijk bevestigd hebt dat er arbeid verricht kan worden. Hebt u die plaats of periode niet schriftelijk afgestemd met uw werkgever, dan zal de arbeidsongevallenverzekeraar nagaan of het ongeval tijdens de normale kantooruren heeft plaatsgevonden. Hebt u buiten de kantooruren gewerkt, dan moet u aantonen dat u effectief aan het werk was toen het ongeval gebeurde.

Een paar tips

  • Beschrijf niet alleen uw thuiskantoor als plaats voor thuis- of telewerk, maar neem ook bijvoorbeeld de keuken op. Stel dat er een ongeval voorvalt bij de voorbereiding van uw middaglunch (uw waterkoker ontploft) dan kunt u dat eventueel ook als arbeidsongeval aangeven.
  • Stem uw telewerkuren schriftelijk af met uw werkgever.
  • Als u moet aantonen dat u aan het werk was tijdens het ongeval, doe dan een beroep op inlogdata in het systeem van uw werkgever, een omschrijving van het document of project waaraan u werkte, de naam van een collega of klant waar u net mee belde.
  • Woont u wettelijk samen? Weet dan dat in het ongelukkige geval dat uw partner overlijdt naar aanleiding van een arbeidsongeval, u slechts recht hebt op een persoonlijke rente als u naast een verklaring van wettelijke samenwoonst ook een notariële overeenkomst liet opstellen waarin een verplichting tot hulp is voorzien.
Meer weten over de gevolgen van samenwonen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Het is belangrijk om uw werkgever zo snel mogelijk alle juiste gegevens mee te delen. Hij moet immers uw schadegeval aangeven bij de arbeidsongevallenverzekeraar. Uw advocaat kan u bijstaan zodat de administratieve afhandeling van uw arbeidsongeval niet nodeloos vertraagd of ongegrond verklaard wordt. Uw advocaat kan zelfs afspreken met uw arts om een technisch en feitelijk correct medisch certificaat op te stellen.
 

Veelgestelde vragen