Arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst legt uw relatie vast als bediende of arbeider met uw werkgever in een contract. Neem de tijd om dat document grondig door te nemen en zorg dat u alles begrijpt voor u het ondertekent.
 
Meer info over arbeidsovereenkomsten vindt u hier
 

Arbeidsreglement

Naast uw arbeidsovereenkomst moet u ook het arbeidsreglement dat binnen het bedrijf geldt, naleven. Een vaak lijvig document waarin belangrijke informatie staat zoals uw werkrooster, de duur van de jaarlijkse vakantie en de manier waarop het loon wordt uitbetaald.
 

Bedrijfspolicy

Soms gelden nog aparte policy’s waarin bepaalde afspraken staan rond bijvoorbeeld privacy en het gebruik van internet. Neem ook die documenten zeker door zodat u de afspraken kent.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Hebt u twijfels of vragen, laat uw arbeidsovereenkomst dan nalezen door een advocaat.

  • Is de premie die u als handelsvertegenwoordiger op uw verkoop ontvangt in overeenstemming met de marktsituatie?
  • Moet uw contract worden aangepast als u in het buitenland voor uw bedrijf gaat werken?
  • Mag u eisen dat de kostenvergoedingen contractueel vastgelegd worden?
  • ...

Een advocaat brengt klaarheid.

Onderteken in elk geval niets dat u niet begrijpt.