Ontslag

Ontslag nemen of krijgen

Als u zelf beslist het bedrijf waar u werkt te verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan, neemt u ontslag. Minder prettig is als uw werkgever u ontslaat.
 
Als u ontslagen wordt, ontvangt u van uw werkgever uw C4 of ontslagformulier. Met dat document gaat de RVA na of u na uw ontslag recht hebt op werkloosheidsuitkeringen.
 
De regels die van toepassing zijn bij ontslag, vooral voor de berekening van de opzeggingstermijnen en -vergoedingen, zijn allesbehalve eenvoudig. Een advocaat maakt u wegwijs en u zorgt er mee voor dat alles volgens de regels verloopt.
 
Meer informatie over ontslag en opzeg vindt u hier. 
 

Ontslag om dringende reden en werkloosheidsuitkering

Als u ontslagen wordt om een dringende reden hebt u geen recht op werkloosheidsuitkering. De RVA kent enkel werkloosheidsuitkeringen toe aan wie geen arbeid en loon heeft wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn eigen wil.
 
Bent u niet akkoord met uw ontslag, dan kunt u dat aanvechten. Een advocaat kan u daarbij helpen. Als u uw ontslag aanvecht, kan de RVA u een voorlopige werkloosheidsuitkering toekennen. U ontvangt dan maandelijks een uitkering, waardoor u met een gerust gemoed op zoek kunt naar een nieuwe job. Opgelet, daar hangen ook risico’s aan vast. Als de rechtbank oordeelt dat uw ontslag om dringende reden wel terecht was en u bijgevolg een opzeggingsvergoeding toekent, bent u verplicht al die voorlopige uitkeringen terug te betalen.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Als uw arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dringende reden beëindigd wordt, hebt u als werknemer recht op een opzeggingsvergoeding. Die moet niet alleen rekening houden met uw vast loon, maar ook met alle voordelen zoals maaltijdcheques of het privévoordeel van een bedrijfswagen. In sommige gevallen hebt u nog recht op een eindejaarspremie of vertrekvakantiegeld.
 
Een advocaat kan u zeggen of uw opzeggingsvergoeding correct berekend werd en of u alle vergoedingen krijgt waar u recht op hebt. Misschien hebt u ook recht op outplacement. Een advocaat licht toe welke stappen u moet ondernemen om van dat recht te genieten.

Vind een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht via de zoekfunctie. 

Goed om te weten

  • Een overeenkomst over de modaliteiten van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan enkel vrijwillig afgesloten worden. Uw werkgever kan u niet verplichten dergelijke overeenkomst te ondertekenen.
  • Weet u niet waarom u precies werd ontslagen? U hebt het recht om uw werkgever te vragen de concrete reden voor het ontslag op papier te zetten. Bezorg binnen de 2 maanden na het einde van uw arbeidsovereenkomst een aangetekende brief aan uw werkgever met die vraag.

Veelgestelde vragen

  • Soms geven bedrijven in herstructurering oudere werknemers de keuze tussen een klassiek ontslag met uitbetaling van een opzeggingsvergoeding of een aantrekkelijk ontslagpakket waarbij u halftijds tijdskrediet opneemt en een halftijdse vrijstelling van prestaties geniet. Een advocaat bekijkt samen met u welke keuze financieel het voordeligst is. Hij kan u ook wijzen op de gevolgen op fiscaal vlak en voor uw pensioen.
     
  • Ja, tijdens uw opzeggingstermijn hebt u recht op sollicitatieverlof, ook als u zelf ontslag neemt. U mag met loonbehoud afwezig zijn om ander werk te zoeken of op sollicitatiegesprek te gaan. Een voltijdse werknemer met een opzeggingstermijn van 26 weken of minder heeft recht op 2 halve dagen per week. In theorie moet u kunnen bewijzen dat u effectief naar werk zocht op die dagen. In de praktijk zal een werkgever daar zelden naar vragen omdat u toch het bedrijf verlaat.