Huren

U bent huurder en uw huisbaas wilt de schimmel van de muren niet verhelpen? Of u bent verhuurder en uw huurder laat na de huur te betalen? Een advocaat kan helpen om problemen tussen n helpen te voorkomen.

Zorg voor een duidelijke huurovereenkomst

Veel problemen kunnen voorkomen worden met een geldige, goede, duidelijke en uitgebreide huurovereenkomst, aangepast aan het specifiek huurregime dat van toepassing is. Daarin staan de rechten en plichten van zowel huurder als verhuurder beschreven.

Of u nu huurder ben of verhuurder, een advocaat raadt u de geschikte overeenkomst aan en zorgt dat de juiste clausules ingelast worden.
 
Zo kunt u, afhankelijk van het toepasselijk regime (woninghuur, handelshuur, etc.), in uw huurovereenkomst bijvoorbeeld bepalen of de huurder het pand mag verfraaien of verbouwen. Er kan bovendien bepaald worden wie de kleine herstellingen moet betalen zoals een kraan die lekt. Regel zeker ook de huurtermijn en specifieer welke stappen een huurder moet ondernemen als hij de huurovereenkomst wil opzeggen, opnieuw rekening houdend met de soms dwingende bepalingen van de specifieke huurregimes.

Hoe duidelijker uw huurovereenkomst is opgesteld, hoe minder problemen achteraf.

Hoe verloopt een procedure bij een huurgeschil?

In huurzaken is enkel de (plaatselijke) vrederechter bevoegd. Een poging tot verzoening bij de vrederechter mag nog steeds op voorhand, maar is niet meer verplicht. Een verzoekschrift opgesteld door uw advocaat volstaat om de procedure op te starten. Een dure dagvaarding door een deurwaarder is niet nodig.
 
Voeg bij het verzoekschrift een recent (max. 15 dagen oud) attest van woonst van uw wederpartij Info .

De vrederechter kan indien nuttig voor de oplossing van het geschil beslissen om zelf ter plaatse te komen, of een gerechtsdeskundige aanstellen. Deze laatste bezorgt een technisch advies over de oorzaak van het probleem, de mogelijke oplossing en/of de begroting van de schade.
 

Waarom raadpleegt u het best een advocaat?

Er bestaan verschillende soorten huurovereenkomsten, elk met hun eigen soms dwingende regels. Denk maar aan de verschillen tussen woninghuur, handelshuur, korte termijn handelshuur (pop-up), sociale huur, het huren van een tweede verblijfplaats, een studentenkot, een garage ... 
 
Huurder of verhuurder? Een advocaat helpt u een geschikte overeenkomst op te stellen. Hij weet vanuit zijn ervaring welke punten het best in de overeenkomst opgenomen worden en zorgt ervoor dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Een paar tips

 • Verschillende huurovereenkomsten hebben verschillende regels. Pas dus nooit zomaar zelf een huurovereenkomst aan.
 • Voor de meeste huurwoningen zijn rookmelders verplicht. Voor huurwoningen gebouwd na 1945 geldt die verplichting pas vanaf 1 januari 2019. Rookmelders kunnen levens redden en u bespaart een hoop gedoe met verzekeringen.
 • Zorg tijdig voor een energieprestatiecertificaat (EPC) als u wilt verhuren. Dat is verplicht bij bepaalde huurovereenkomsten.
 • Als verhuurder kunt u uw huurovereenkomst, in sommige gevallen, laten opnemen bij het Huurgarantiefonds. Dat fonds komt onder bepaalde voorwaarden tussen bij wanbetaling door een huurder.

Veelgestelde vragen

 • Neen. Indien de huurwaarborg bij de bank is geblokkeerd op een speciale rekening, moeten huurder en verhuurder beiden akkoord gaan om die som vrij te geven. Als ze het niet eens raken, zal met behulp van een advocaat aan de vrederechter gevraagd worden om de som vrij te geven.
 • Neen. De deurwaarder kan niet zomaar iemand uit het pand zetten. Uw advocaat moet een procedure starten bij de vrederechter om de huurder tot betaling van de achterstallige huurgelden te veroordelen, de huurovereenkomst te beëindigen en de huurder te verplichten het pand te verlaten.
 • Neen. In principe eindigt de huurovereenkomst niet door het overlijden van de huurder. De erfgenamen moeten de huur verder betalen of opzeggen.
 • Neen. Wilt u als huurder een hernieuwing van de handelshuur, dan moet u dat met een aangetekende brief of per gerechtsdeurwaardersexploot vragen aan uw verhuurder. Dat moet ten vroegste 18 maanden en ten laatste 15 maanden voordat uw huidige huur afloopt.
   
  U moet hierin ook verplicht de voorwaarden vermelden waaronder u zelf bereid bent om de nieuwe huur aan te gaan. Deze brief moet bovendien de vermelding bevatten dat de verhuurder geacht zal worden met de hernieuwing van de huur onder de voorgestelde voorwaarden in te stemmen, indien hij niet met een aangetekende brief of via gerechtsdeurwaardersexploot binnen drie maanden kennisgeeft ofwel van zijn met redenen omklede weigering van hernieuwing, ofwel van andere voorwaarden of van het aanbod van een derde. Doet u dit niet tijdig of onvolledig, dan hebt u in principe geen recht op huurhernieuwing.
 • Ja. Sinds 1 januari 2007 moet een woninghuurcontract binnen de 2 maanden na ondertekening geregistreerd worden. Dat is een fiscale verplichting. Als dat niet gebeurt, kan in sommige gevallen de huurder zonder opzeg of schadevergoeding de woning verlaten, of kan de huurder bij verkoop van de woning uit de woning gezet worden door de nieuwe eigenaar.