Deseyn Roel

Ingeschreven aan balie van Brussel NL en West-Vlaanderen

Talen

  • Nederlands

Certificaten

  • Collaboratieve advocaat
  • Getuigschrift Supralat - Salduz opleiding
  • Getuigschrift 'Cassatie in strafzaken (1 jaar)'

Derdenrekening

BE77630135099942

De publicatie van het nummer van de derdenrekening op het publieke luik van de website van de Orde van Vlaamse Balies wordt louter ten titel van inlichting meegedeeld en geeft niet aan wie de titularishouder van deze derdenrekening is.